Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2007 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2007.2.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2007 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1390) ogłasza się, iż według wstępnych danych ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2007 r. w stosunku do grudnia 2006 r. wzrosły o 0,5%.