Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. - OpenLEX

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2010.4.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 kwietnia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004, z 2003 r. Nr 143, poz. 1390 oraz z 2006 r. Nr 179, poz. 1322) ogłasza się, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. w stosunku do lutego 2010 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).