Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2003 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2003.8.40

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 sierpnia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2003 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1390) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2003 r. w stosunku do czerwca 2003 r. obniżyły się o 0,4%.