Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2018.53

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 r. w stosunku do trzech kwartałów 2017 r. wyniósł 99,6 (spadek cen o 0,4%).