Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2013.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 września 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2013 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za dwa kwartały 2013 r. w stosunku do dwóch kwartałów 2012 r. wyniósł 98,4 (spadek cen o 1,6%).