Wprowadzenie zmian w powierzchni nadleśnictw: Kielce, Łagów, Ruda Maleniecka i Staszów, utworzenie nowego Nadleśnictwa Daleszyce oraz określenie zasięgu terytorialnego tych nadleśnictw w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych Radom.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2006.6.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 23
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 7 czerwca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w powierzchni nadleśnictw: Kielce, Łagów, Ruda Maleniecka i Staszów, utworzenia nowego Nadleśnictwa Daleszyce oraz określenia zasięgu terytorialnego tych nadleśnictw w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Radom

OR-0150-2/2006

Na podstawie art. 32, ust. 3, pkt 2 i art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 3, ust. 3 zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 29 listopada 1996 r. w sprawie obrębów leśnych zarządza się, co następuje:

§  1.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadza się niżej wymienione zmiany w organizacji oraz powierzchni nadleśnictw i obrębów leśnych.

1. Z obrębu leśnego Kurozwęki w Nadleśnictwie Staszów wyłącza się oddziały: 1, 1A, 2-62, 62A, 62B, 62C, 63-88, 88A, 89, 901-906, 908-909, 929-931 o łącznej powierzchni 2.753,24 ha, które włącza się do obrębu leśnego Nieskurzów w Nadleśnictwie Łagów.

2. Z Nadleśnictwa Kielce wyłącza się obręb leśny Marzysz o powierzchni 4.633,44 ha, który włącza się do nowo tworzonego Nadleśnictwa Daleszyce.

3. Z Nadleśnictwa Łagów wyłącza się obręby leśne: Daleszyce o powierzchni 4.059,95 ha i Szczecno o obszarze 3.706,73 ha, które włącza się do nowo tworzonego Nadleśnictwa Daleszyce.

4. Z Nadleśnictwa Ruda Maleniecka wyłącza się obręb leśny Snochowice o powierzchni 5.902,50 ha, który włącza się do Nadleśnictwa Kielce.

5. Przenosi się siedzibę Nadleśnictwa Kielce z Daleszyc do Kielc.

§  2.
Z dniem 1 stycznia 2007 r. tworzy się nowe Nadleśnictwo Daleszyce, z siedzibą w Daleszycach, o powierzchni 12.400,12 ha, w skład którego wchodzą grunty leśne wymienione w § 1, pkt 2 i 3, wyłączone z Nadleśnictwa Kielce oraz Łagów.
§  3.
W związku ze zmianami określonymi w § 1 i 2 nadleśnictwa i obręby leśne mieć będą powierzchnię ogólną jak niżej:

1. Nadleśnictwo Daleszyce 12.400,12 ha, w tym obręby leśne: Daleszyce 4.059,95 ha, Marzysz 4.633,44 ha i Szczecno 3.706,73 ha.

2. Nadleśnictwo Kielce 16.629,51 ha, w tym obręby leśne: Dyminy 5.785,07 ha, Kielce 4.941 ha i Snochowice 5.902,50 ha.

3. Nadleśnictwo Łagów 14.667,66 ha, w tym obręby leśne: Łagów 7.667,04 ha i Nieskurzów 7.000,62 ha.

4. Nadleśnictwo Ruda Maleniecka 11.804,99 ha, w tym obręby leśne: Radoszyce 4.697,01 ha i Ruda Maleniecka 7.107,98 ha.

5. Nadleśnictwo Staszów 20.214,74 ha, w tym obręby leśne: Golejów 10.688,54 ha, Klimontów 5.693,62 ha i Kurozwęki 3.832,58 ha.

§  4.
Określa się zasięg terytorialny, z podziałem na obręby leśne, Nadleśnictw: Daleszyce, Kielce, Łagów, Ruda Maleniecka i Staszów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§  5.
Zmiany określone w §§ 1-4 podlegają naniesieniu na leśnej mapie numerycznej (lub na mapach topograficznych w skali 1:50.000), przechowywanych w jednostkach organizacyjnych określonych w tytule zarządzenia oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  6.
Tracą moc wcześniejsze zarządzenia i decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych w części dotyczącej określenia lub wprowadzenia zmian w powierzchni oraz zasięgach terytorialnych nadleśnictw i obrębów leśnych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu w §§ 1-4.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 stycznia 2007 r.

ZAŁĄCZNIK 

Zasięg terytorialny Nadleśnictw: Daleszyce, Kielce, Łagów, Ruda Maleniecka, Staszów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Radom.

Lp.NadleśnictwoWojewództwo, powiat, gminaObręby ewidencyjnne
1234
1.DaleszyceŚWIĘTOKRZYSKIE

kielecki

Belno "cz.", Napęków
Bieliny
DaleszyceBorków, Brzechów, Cisów, Daleszyce, Danków Wójtostwo, Komórki, Kranów, Marzysz, Mójcza, Niestachów, Niwy Daleszyckie, Sieraków, Smyków, Słopiec, Suków "cz.", Szczecno, Trzemosna, Widełki "cz."
GórnoBęczków, Cedzyna, Górno, Górno-Parcele, Krajno I, Krajno II "cz.", Krajno Parcele, Krajno Zagórze, Leszczyny, Podmąchocice, Radlin, Skorzeszyce, Wola Jachowa
MasłówWola Kopcowa
MorawicaBrudzów, Chałupki, Chmielowice, Dębska Wola, Drochów Dolny, Drochów Górny, Kawczyn, Łabędziów, Morawica, Obice, Radomice, Wola Morawicka, Zaborze, Zbrza
PierzchnicaCzarna, Górki, Holendry, Kalina Górecka, Pierzchnianka, Pierzchnica, Skrzelczyce, Ujmy
2.KielceŚWIĘTOKRZYSKIEwszystkie
M. Kielce
kieleckiwszystkie
M. Chęciny
Chęcinywszystkie
DaleszyceSuków "cz."
ŁopusznoAntonielów, Czałczyn, Czartoszowy, Dobrzeszów, Eustachów, Fanisławice, Gnieździska, Grabownica, Jasień, Jedle, Józefina, Krężołek, Łopuszno, Marianów, Nowek, Olszówka, Piotrowiec, Podewsie, Rudniki "cz.", Ruda Zajączkowska, Sarbice I, Sarbice II, Snochowice, Wielebnów
MasłówDąbrowa, Domaszowice
Miedziana GóraBobrza "cz.", Cisowa, Ćmińsk Kościelny, Kostomłoty I, Kostomłoty II, Miedziana Góra, Porzecze, Wykień
MniówMalmurzyn, Mokry Bór, Skoki, Wólka Kłucka
MorawicaBilcza, Bieleckie Młyny, Brzeziny, Dyminy, Kuby-Młyny, Nida, Podwole
Piekoszówwszystkie
Sitkówka-Nowinywszystkie
Strawczynwszystkie
włoszczowski

Krasocin

Bukowa, Gruszczyn, Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Skorków, Stojewsko, Występy
3.ŁagówŚWIĘTOKRZYSKIE

kielecki

Belno "cz.", Bieliny Kapitulne, Bieliny Poduchowne, Czaplów, Górki Napękowskie, Huta Koszary, Huta Nowa, Huta Podłysica "cz.", Huta Stara Koszary, Huta Stara, Huta Szklana "cz.", Kakonin "cz.", Lechów, Makoszyn, Porąbki
Bieliny
DaleszyceWidełki "cz.",
Łagówwszystkie
Nowa SłupiaBartoszowiny, Baszkowice "cz.", Cząstków, Dębno "cz.", Hucisko, Jeleniów, Jeziorko "cz.", Wólka Milanowska, Mirocice, Paprocice, Pokrzywianka, Nowa Słupia "cz.", Skały, Serwis "cz.", Sosnówka, Stara Słupia, Trzcianka "cz.", Włochy
RakówBardo, Chańcza, Dębno "cz.", Drogowe "cz.", Jamno, Korzenno "cz.", Koziel, Lipiny, Mędrów "cz.", Nowa Huta, Ociesęki, Pągowiec "cz.", Pułaczów, Radostów, Raków, Rakówka, Rembów, Szumsko, Szumsko Kolonia, Smyków "cz.", Wola Wąkopna, Wólka Pokłonna, Zalesie, Życiny "cz."
opatowski

Baćkowice

wszystkie
Iwaniskawszystkie
Opatówwszystkie
M. Opatówwszystkie
SadowieBiskupice, Bukowiany, Łężyce, Michałów, Niemienice, Truskolasy, Zochcin, Zwola
ostrowiecki

Waśniów

Boksyce, Czajęcice, Dobruchna, Garbacz, Grzegorzowice, Janowice, Jeżów, Kraszków, Milejowice, Momina, Rostylice, Sarnia Zwola, Skoszyn, Strupice "cz.", Stryczowice, Śnieżkowice "cz.", Waśniów "cz.", Wojciechowice "cz.", Worowice, Wronów, Zajączkowice
staszowski

Bogoria

Łagówka, Ujazdek
SzydłówKorytnica
4.Ruda MalenieckaŚWIĘTOKRZYSKIEGrzymałków, Pałęgi, Salata I, Straszów
kielecki

Mniów

konecki

Końskie

Bedlenko "cz.", Sokołów Stary "cz."
Radoszycewszystkie
Ruda MalenieckaCieklińsko, Cis, Dęba, Hucisko, Koliszowy, Kolonia Dęba, Kołoniec, Lipa, Machory, Maleniec, Młotkowice "cz.", Ruda Maleniecka, Szkucin, Strzęboszów, Tama, Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Wyszyna Rudzka
Słupia KoneckaBiały Ług, Budzisław "cz.", Czerwona Wola A, Czerwona Wola B, Hucisko, Mnin "cz.", Olszówka, Pijanów, Piaski, Pilczyca, Radwanów Kolonia, Radwanów Wieś, Ruda Pilczycka, Rytlów, Skąpe "cz.", Słupia, Wólka "cz.", Zaostrów "cz."
SmykówKozów, Królewiec, Matyniów "cz.", Miedzierza "cz.", Sałata II, Smyków, Stanowiska
5.StaszówŚWIĘTOKRZYSKIE opatowski

Lipnik

wszystkie
sandomierski

Klimontów

wszystkie
Koprzywnicawszystkie
M. Koprzywnicawszystkie
Łoniówwszystkie
Obrazówwszystkie
Samborzecwszystkie
Wilczycewszystkie
M. Sandomierzczęść
staszowski

Bogoria

Bogoria, Budy, Ceber, enklawa leśna Batogi, Domaradzice, Gorzków, Grzybów, Jurkowice, Kiełczyna, Kolonia Bogoria, Kolonia Pęcławska, Malkowice, Mała Wieś, Miłoszowie, Moszyny, Niedźwiedź, Pełczyce, Pęcławice, Pęcławice Górne, Podlesie, Poręba Kiełczyńska, Swoboda, Przyborowie, Rosołówka, Szczyglice, Wagnerówka, Wierzbka, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wola Malkowska, Wolica, Wysokie Duże, Wysokie Małe, Wysokie Średnie, Zagorzyce, Zimnowoda
Łubnicewszystkie
Osiekwszystkie
M. Osiekwszystkie
Połaniecwszystkie
M. Połaniecwszystkie
Rytwianywszystkie
Staszówwszystkie
M. Staszówwszystkie
Szydłówwszystkie