Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu... - OpenLEX

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.19

Akt indywidualny
Wersja od: 23 stycznia 2015 r.

DECYZJA Nr 17/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1.
Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu.
2.
Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1, 2 i 3 do decyzji.
3.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W MISJI RESOLUTE SUPPORT ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO W ISLAMSKIEJ REPUBLICE AFGANISTANU NA MUNDUR WYJŚCIOWY *

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W MISJI RESOLUTE SUPPORT ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO W ISLAMSKIEJ REPUBLICE AFGANISTANU NA MUNDUR POLOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W MISJI RESOLUTE SUPPORT ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO W ISLAMSKIEJ REPUBLICE AFGANISTANU NA MUNDUR POLOWY W KAMUFLAŻU PUSTYNNYM

* cyfra I umieszczona w środku oznaki rozpoznawczej określa zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji Resolute Support Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu, dla kolejnej zmiany będzie to cyfra II itd.