Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.1.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EG-021-3/12

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), § 6 i § 8 ust 1 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe, w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§  1.  Wprowadza się w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia (załączników nie drukujemy *  - przyp. red.) jednolity tekst Zarządzenia nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 stycznia 2009 r. (znak: EK-0102-1/09) w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Zarządzeniem nr 89 z dnia 22 grudnia 2009 r.,
2) Zarządzeniem nr 67 z dnia 30 grudnia 2010 r.,
3) Zarządzeniem nr 73 z dnia 29 grudnia 2011 r.,
4) Zarządzeniem nr 19 z dnia 29 lutego 2012 r.,
5) Zarządzeniem nr 85 z dnia 30 listopada 2012 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.................................................

Notka Systemu Informacji Prawnej "LEX"

Zmiana załącznika nr 2 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 61 z dnia 11 lipca 2013 r. (B.I.LP.13.8/9.108) zmieniającego nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

Zmiana załącznika nr 1 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 15 z dnia 24 stycznia 2013 r. (B.I.LP.13.3.32) zmieniającego nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

Zmiana załącznika nr 1 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 48 z dnia 4 czewca 2013 r. (B.I.LP.13.7.93) zmieniającego nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

Zmiana załącznika nr 1, 2 i 3 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 71 z dnia 9 grudnia 2014 r. (B.I.LP.15.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

Zmiana załącznika nr 2 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 51 z dnia 26 czerwca 2015 r. (B.I.LP.15.8.111) zmieniającego nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

Zmiana nin. zarządzenia wynikająca z § 1 zarządzenia nr 54 z dnia 15 grudnia 2016 r. (B.I.LP.17.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

Zmiana nin. zarządzenia wynikająca z § 1 zarządzenia nr 25 z dnia 14 lipca 2017 r. (B.I.LP.2017.8/9.104) zmieniającego nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia zmieniającego.

.................................................

* Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl