Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcji funkcjonowania systemu obiektywnej kontroli lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

Dowództwo Sił Powietrznych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu dostosowania przepisów dotyczących lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pozostałych aktów prawnych określających zasady organizacji lotów ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Instrukcję funkcjonowania systemu obiektywnej kontroli lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OBIEKTYWNEJ KONTROLI LOTÓW W LOTNICTWIE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(Instrukcja OKL)