Wprowadzenie do użytku tymczasowego Wykazu stanowisk służbowych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Wydziałach Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędach Miejskich, Gminnych i Starostwach Powiatowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2001.12.57

Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 2001 r.

DECYZJA Nr 360
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku tymczasowego Wykazu stanowisk służbowych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Wydziałach Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędach Miejskich, Gminnych i Starostwach Powiatowych.

Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (Dz. U. Nr 130, poz. 846, z 1998 r. Nr 127, poz. 841, z 1999 r. Nr 110, poz. 1258 i z 2001 r. Nr 50, poz. 515) ustala się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się do użytku tymczasowy Wykaz stanowisk służbowych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Wydziałach Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędach Miejskich, Gminnych i Starostwach Powiatowych, stanowiący załącznik do decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH

na których pełnią służbę wojskową żołnierze zawodowi

w KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

LpNazwa stanowiskaStopień etatowyS.W.Grupa Uposaż. "U"Data likwidacji stanowiskaUWAGI
KOMENDA GŁÓWNA PSP
1.Zastępca Dyrektora B.A.G.płk99999U - 0631.03.02
2.Kierownik Sekcji Wydziału Adm.-Gosp. B.A.G.chor.99999U - 2231.03.02
3.Starszy Inspektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego B.A.G.chor.99999U - 2331.03.02
4.Zastępca Dyżurnego Operacyjnego Kraju Wydziału Koordynacji Działań Ratowniczych KCKR i OLmjr - ppłk99999U - 1228.02.02
5.Oficer Wydziału Analiz, Prognoz i Procedur Ratowniczych KCKR i OLmjr99999U - 1428.02.02
6.Starszy Inspektor Wydziału Operac. Baz Danych i Utrzymania Syst. Teleinformatycznych KCKRiOLchor.99999U - 2328.02.02
KOMENDA GŁÓWNA PSP
7.Doradca Komendanta Stanowisko Samodzielne Gabinet Komendanta Głównegopłk99999U - 0631.03.02
8.Starszy Inspektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego B.A.G.chor.99999U - 2331.03.02
9.Starszy Oficer Wydz. Ochr. Inf. Niejawnych Inspektorat Ochr. Inf. Niej. i Spraw Obronnychmjr - ppłk99999U - 1228.02.02
10.Doradca Komendanta Stanowisko Samodzielne Gabinet Komendanta Głównegopłk99999U - 0631.02.02
11.Oficer Wydziału Organizacji Ćwiczeń Biuro Szkoleniamjr99999U - 1428.02.02
12.Zastępca Naczelnika Wydziału Standaryzacji Biuro Kwatermistrzowskiepłk99999U - 1031.03.02
13.Naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego Krajowe Centrum Koord. Ratown. i Ochr. Ludn.ppłk - płk99999U - 1031.03.02
14.Oficer Wydz. Koord. Międzyn. Akcji Ratowniczych Krajowe Centrum Koord. Ratow. i Ochr. Ludn.płk99999U - 1028.02.02
15.Oficer Wydz. Budżetu Jednostkowego B.A.G.mjr99999U - 1428.02.02
16.Główny specjalista Wydziału Organizacji i Łączności Inform. Systemów Ostrz. i Alarm. KCKR i OLpłk99999U - 0931.03.02
17.Starszy Oficer Wydziału Analiz, Prognoz i Procedur Ratowniczych KCKR OLmjr - ppłk99999U - 1228.02.02
18.Starszy Oficer Wydziału Spraw Obronnych Inspektorat Ochr. Inf. Niej. i Spraw Obronnychmjr - ppłk99999U - 1231.03.02
19.Zastępca Dyżurnego Operacyjnego Kraju Wydział Koordynacji Działań Ratowniczych KCKR i OLmjr - ppłk99999U - 1228.02.02

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH

na których pełnią służbę wojskową żołnierze zawodowi w terenowych strukturach

OBRONY CYWILNEJ KRAJU

LpNazwa stanowiskaStopień etatowyS.W.Grupa Uposaż. "U"Data likwidacji stanowiskaUWAGI
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1.Główny specjalistappłk - płk99999U - 1431.03.02
2.Starszy specjalistappłk - płk99999U - 1628.02.02
3.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSO - Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowegopłk99999U - 1131.03.02
4.Dyrektor Wydziału ZK, OLiSOpłk99999U - 1428.02.02
Urząd Miasta LEGNICA
5.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1030.04.02
6.Główny specjalistappłk - płk99999U - 1330.04.02
7.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1331.03.02
8.Starszy specjalistappłk -płk99999U - 1628.02.02
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
9.Kierownik Oddziałuppłk-płk99999U - 1431.03.02
10.Naczelnik

Urząd Miasta WŁOCŁAWEK

ppłk - płk99999U - 1431.05.02
11.Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowegoppłk -płk99999U - 1431.03.02
12.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
13.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w ZAMOŚCIUppłk -płk99999U - 1330.04.02
14.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
15.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w BIAŁEJ PODLASKIEJppłk - płk99999U - 1431.03.02
16.Naczelnik

Urząd Miasta PUŁAWY

ppłk - płk99999U - 1431.03.02
17.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w CHEŁMIEppłk - płk99999U - 1431.03.02
18.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w ZAMOŚCIU WWZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
19.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w BIAŁEJ PODLASKIEJ WWZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
20.Kierownik Oddziału Zamiejscowego W CHEŁMIE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
21.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1431.03.02
22.Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowegoppłk - płk99999U - 1430.04.02
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
23.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
24.Naczelnik

Urząd Miasta w GORZOWIE WLKP

ppłk - płk99999U - 1531.03.02
25.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w ZIELONEJ GÓRZE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
26.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w SKIERNIEWICACH WWZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
27.Starszy specjalistappłk99999U - 1731.03.02
28.Główny specjalistappłk -płk99999U - 1431.03.02
29.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMpłk99999U - 1231.03.02
30.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w SIERADZU WWZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
31.Kierownik Oddziału WZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1331.03.02
32.Starszy specjalistappłk99999U - 1728.02.02
33.Kierownik Oddziału WZK, OLiSOppłk -płk99999U - 1331.03.02
34.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w SIERADZU WWZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1431.03.02
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
35.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w NOWYM SĄCZU WWZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1431.03.02
36.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1031.03.02
37.Dyrektor Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 0931.03.02
38.Naczelnik Wydziału

Urząd Miasta TARNÓW

ppłk - płk99999U - 1531.03.02
39.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w NOWYM SĄCZU WWZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
40.Naczelnik

Urząd Gminy Warszawa-TARGÓWEK

płk99999U - 1331.03.02
41.Zastępca Dyrektora

Urząd Gminy Warszawa - CENTRUM

ppłk - płk99999U - 1331.03.02
42.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w OSTROŁĘCE WZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1431.03.02
43.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w SIEDLCACH WWZK, OLiSOpłk99999U - 1128.02.02
44.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w OSTROŁĘCE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
45.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego W RADOMIU WWZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1331.03.02
46.Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowegoppłk -płk99999U - 1328.02.02
47.Naczelnik Starostwo Powiatowe PŁOŃSKpłk99999U - 1431.03.02
48.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1331.03.02
49.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w PŁOCKU WWZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
50.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w CIECHANOWIE WWZK, OLiSOppłk -płk99999U - 1328.02.02
51.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w SIEDLCACH WWZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1328.02.02
52.Główny specjalistappłk.- płk99999U - 1428.02.02
53.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w CIECHANOWIE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1128.02.02
54.Naczelnik

Urząd Miasta RADOM

ppłk - płk99999U - 1431.03.02
55.Główny specjalistappłk - płk99999U - 1428.02.02
56.Kierownik Oddziałuppłk -płk99999U - 1328.02.02
57.Główny specjalistappłk -płk99999U - 1428.02.02
58.Naczelnik

Urząd Miasta PŁOCK

ppłk - płk99999U - 1431.03.02
59.Dyrektor Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 0928.02.02
60.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1028.02.02
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
61.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1431.03.02
62.Naczelnik Wydziału

Urząd Miasta OPOLE

ppłk - płk99999U - 1531.03.02
63.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
64.Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowegoppłk- płk99999U - 1328.02.02
65.Kierownik Oddziałuppłk -płk99999U - 1428.02.02
66.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w KROŚNIE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1230.04.02
67.Dyrektor Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1028.02.02
68.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1428.02.02
69.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w TARNOBRZEGU WWZK, OLiSOpłk99999U - 1128.02.02
70.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1228.02.02
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
71.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1228.02.02
72.Naczelnik

Urząd Miasta BIAŁYSTOK

ppłk - płk99999U - 1428.02.02
73.Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowegoppłk - płk99999U - 1431.03.02
74.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1428.02.02
75.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w ŁOMŻY WWZK, OLiSOpłk99999U - 1228.02.02
76.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w SUWAŁKACH WWZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1431.03.02
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
77.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1331.03.02
78.Kierownik Oddziałuppłk -Płk99999U - 1331.03.02
79.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w SŁUPSKU WWZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
80.Naczelnik

Urząd Miasta w TCZEWIE

ppłk - płk99999U - 1428.02.02
81.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1031.03.02
82.Dyrektor Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 0931.03.02
83.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1328.02.02
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
84.Główny specjalistappłk -płk99999U - 1431.03.02
85.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1131.03.02
86.Kierownik Oddziałuppłk -płk99999U - 1331.03.02
87.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1331.03.02
88.Naczelnik

Urząd Miasta DĄBROWA GÓRNICZA

płk99999U - 1431.03.02
89.Główny specjalistappłk - płk99999U - 1431.03.02
90.Naczelnik

Urząd Miasta TYCHY

płk99999U - 1431.03.02
91.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w CZĘSTOCHOWIE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
92.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w BIELSKO - BIAŁA WWZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
93.Główny specjalistappłk - płk99999U - 1431.03.02
94.Naczelnik

Urząd Miasta CZĘSTOCHOWA

płk99999U - 1331.03.02
95.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1031.03.02
96.Naczelnik

Urząd Miasta JASTRZĘBIE ZDRÓJ

płk99999U - 1431.03.02
97.Zastępca Naczelnika

Urząd Miasta CZĘSTOCHOWA

ppłk - płk99999U - 1431.03.02
98.Główny specjalistappłk - płk99999U - 1431.03.02
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
99.Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowegoppłk - płk99999U - 1431.03.02
100.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1431.03.02
101.Dyrektor Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
102.Dyrektor

Urząd Miasta KIELCE

ppłk - płk99999U - 1431.03.02
103.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1431.03.02
104.Naczelnik Urzędu Miasta OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKIpłk99999U - 1531.03.02
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
105.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1431.03.02
106.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
107.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1431.03.02
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
108.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1331.03.02
109.Główny specjalistappłk - płk99999U - 1431.03.02
110.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1031.03.02
111.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1331.03.02
112.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w PILE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
113.Naczelnik

Urząd Miasta KONIN

płk99999U - 1531.03.02
114.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w LESZNIE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1231.03.02
115.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1331.03.02
116.Naczelnik

Urząd Miasta OSTRÓW WLKP.

ppłk -płk99999U - 1531.03.02
117.Dyrektor Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 0931.03.02
118.Kierownik Oddziałuppłk - płk99999U - 1331.03.02
119.Zastępca Dyrektora

Urząd Miasta POZNAŃ

ppłk -płk99999U - 1531.03.02
120.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w LESZNIE WWZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1430.04.02
121.Naczelnik

Urząd Miasta KALISZ

ppłk -płk99999U - 1531.03.02
122.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w KONINIE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
123.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w PILE WWZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1431.03.02
124.Dyrektor

Urząd Miasta POZNAŃ

płk99999U - 1231.03.02
125.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w KALISZU WWZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
126.Kierownik Oddziału Zamiejscowego w KOSZALINIE WWZK, OLiSOpłk99999U - 1230.04.02
127.Dyrektor Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1031.03.02
128.Główny specjalista Oddziału Zamiejscowego w KONINIE WWZK, OLiSOppłk - płk99999U - 1428.02.02
129.Naczelnik Urzędu Miasta ŚWINOUJŚCIEppłk -płk99999U - 1428.02.02
130.Zastępca Dyrektora Wydziału WZK, OLiSOpłk99999U - 1131.03.02
131.Główny specjalistappłk -płk99999U - 1531.03.02
132.Kierownik Oddziałuppłk -płk99999U - 1431.03.02
133.Naczelnik Wydziału

Urząd Miasta STARGARD SZCZECIŃSKI

płk99999U - 1228.02.02
134.Kierownik Oddziałuppłk -płk99999U - 1431.03.02