Wprowadzenie do użytku "Regulaminu zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.18.242

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2010 r.

DECYZJA Nr 360/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 września 2010 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku "Regulaminu zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych"

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Na podstawie § 2 pkt 7 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się co następuje:

1.
Wprowadza się do użytku "Regulamin zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych".*
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

* "Regulamin zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych" zostanie opublikowany w formie wydawnictwa wojskowego - sygn. Ppoż. 2/2010