Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2008.5.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 2/2008
z dnia 1 lipca 2008 r.
dotyczący wpisów na listy maklerów papierów wartościowychi maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) podaje się do wiadomości listę osób wpisanych na listę maklerów papierów wartościowych od marca do czerwca 2008 r.
Maklerzy papierów wartościowych:

1. Białas Konrad Krzysztof, nr licencji 2099, data wpisu na listę 6 maja 2008 r.

2. Bodzak Piotr Jan, nr licencji 2072, data wpisu na listę 28 marca 2008 r.

3. Dec Marek, nr licencji 2083, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

4. Drobina Mateusz Wojciech, nr licencji 2104, data wpisu na listę 21 maja 2008 r.

5. Dymowski Wojciech, nr licencji 2084, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

6. Goss-Strzelecki Tomasz Maciej, nr licencji 2095, data wpisu na listę 23 kwietnia 2008 r.

7. Handzel Jakub, nr licencji 2085, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

8. Jabłoński Zbigniew, nr licencji 2078, data wpisu na listę 11 kwietnia 2008 r.

9. Jasik Damian Mariusz, nr licencji 2086, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

10. Jędrusiak Rafał, nr licencji 2100, data wpisu na listę 6 maja 2008 r.

11. Kałuża Kamila Sylwia, nr licencji 2087, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

12. Kasprzak Marcin, nr licencji 2105, data wpisu na listę 21 maja 2008 r.

13. Kater Marek, nr licencji 2096, data wpisu na listę 23 kwietnia 2008 r.

14. Kirejczyk Stanisław Jerzy, nr licencji 2074, data wpisu na listę 2 kwietnia 2008 r.

15. Kołodziejczyk Maciej Jerzy, nr licencji 2075, data wpisu na listę 2 kwietnia 2008 r.

16. Kuciapski Marcin Rafał, nr licencji 2088, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

17. Kułaj Karol Stefan, nr licencji 2089, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

18. Leśniewski Wojciech, nr licencji 2079, data wpisu na listę 11 kwietnia 2008 r.

19. Mańczak Roman, nr licencji 2080, data wpisu na listę 11 kwietnia 2008 r.

20. Mielnik Marcin, nr licencji 2090, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

21. Morgulec Zbigniew, nr licencji 2109, data wpisu na listę 16 czerwca 2008 r.

22. Naumowicz Przemysław, nr licencji 2106, data wpisu na listę 21 maja 2008 r.

23. Nowak Mariusz, nr licencji 2081, data wpisu na listę 11 kwietnia 2008 r.

24. Nowicki Bartłomiej, nr licencji 2107, data wpisu na listę 21 maja 2008 r.

25. Obara Zbigniew Łukasz, nr licencji 2101, data wpisu na listę 6 maja 2008 r.

26. Osiński Tomasz, nr licencji 2108, data wpisu na listę 21 maja 2008 r.

27. Ostrowski Artur Wojciech, nr licencji 2091, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

28. Parszywka Paweł, nr licencji 2092, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

29. Paździora Mateusz Henryk, nr licencji 2093, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

30. Puzdrowski Tomasz, nr licencji 2094, data wpisu na listę 18 kwietnia 2008 r.

31. Regulski Tomasz, nr licencji 2082, data wpisu na listę 11 kwietnia 2008 r.

32. Rosół Joanna, nr licencji 2102, data wpisu na listę 6 maja 2008 r.

33. Rozbicki Łukasz, nr licencji 2073, data wpisu na listę 28 marca 2008 r.

34. Szczepański Paweł, nr licencji 2076, data wpisu na listę 2 kwietnia 2008 r.

35. Szpin Michał Andrzej, nr licencji 2097, data wpisu na listę 23 kwietnia 2008 r.

36. Trojanowski Sebastian, nr licencji 2098, data wpisu na listę 23 kwietnia 2008 r.

37. Zalewski Ludomir Tomasz, nr licencji 2077, data wpisu na listę 2 kwietnia 2008 r.

38. Zawadka Dariusz Przemysław, nr licencji 2103, data wpisu na listę 14 maja 2008 r.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 z późn. zm.) podaje się do wiadomości listę osób wpisanych na listę maklerów giełd towarowych w kwietniu i maju 2008 r.

Maklerzy giełd towarowych

1. Arczewski Robert, nr licencji 141, data wpisu na listę 6 maja 2008 r.

2. Kozibroda Iwona, nr licencji 139, data wpisu na listę 21 kwietnia 2008 r.

3. Syczuk Joanna Aneta, nr licencji 140, data wpisu na listę 21 kwietnia 2008 r.