Wniosek o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji "trójniaka staropolskiego tradycyjnego" zarejestrowanego jako gwarantowana tradycyjna specjalność.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2018.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji "trójniaka staropolskiego tradycyjnego" zarejestrowanego jako gwarantowana tradycyjna specjalność

Na podstawie art. 16 pkt 3 w związku z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1168) ogłasza się, że dnia 8 maja 2018 r. o godzinie 15 15 wpłynął, złożony przez Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa, wniosek o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji "trójniaka staropolskiego tradycyjnego" zarejestrowanego jako gwarantowana tradycyjna specjalność. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 22 maja 2018 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).