Wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2009.30.80

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2009 r.

OGŁOSZENIE
PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
z dnia 17 września 2009 r.
w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

1. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2009 roku.
Jednostka podziału

administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2009 roku (w hektarach)
12
Województwo dolnośląskie15,52
Województwo kujawsko-pomorskie14,94
Województwo lubelskie7,40
Województwo lubuskie20,11
Województwo łódzkie7,41
Województwo małopolskie3,80
Województwo mazowieckie8,44
Województwo opolskie17,71
Województwo podkarpackie4,46
Województwo podlaskie12,05
Województwo pomorskie18,82
Województwo śląskie6,71
Województwo świętokrzyskie5,39
Województwo warmińsko-mazurskie22,95
Województwo wielkopolskie13,46
Województwo zachodniopomorskie30,15

2. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2009 roku wynosi 10,15 ha.