Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1982.3.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1982 r.

KOMUNIKAT
GABINETU PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
o ważniejszych aktach prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w okresie od 21 stycznia 1982 r. do 30 czerwca 1982 r.

Gabinet Prezesa komunikuje, że w okresie od 21 stycznia 1982 r. do 30 czerwca 1982 r. ukazały się w rządowych organach promulgacyjnych ważniejsze akty prawne, które mają lub mogą mieć zastosowanie w jednostkach organizacyjnych statystyki państwowej.
Lp.RodzajDataTreśćOrgan promulgacyjnyNrPoz.
1234567
1Rozporządzenie Rady Ministrów19 stycznia 1982 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz funduszu mieszkaniowegoDziennik Ustaw216
2Ustawa26 stycznia 1982 r.Karta NauczycielaDziennik Ustaw319
3Rozporządzenie Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.w sprawie podwyższenia dodatku do emerytur i rent z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów lub ukończenia 80 lat życiaDziennik Ustaw322
4Rozporządzenie Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowegoDziennik Ustaw323
5Rozporządzenie Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów wychowawczychDziennik Ustaw534
6Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki29 stycznia 1982 r.w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych oraz praw i obowiązków osób pobierających te stypendiaDziennik Ustaw543
7Ustawa26 lutego 1982 r.o planowaniu społeczno-gospodarczymDziennik Ustaw751
8Ustawa26 lutego 1982 r.o cenachDziennik Ustaw752
9Ustawa26 lutego 1982 r.Prawo bankoweDziennik Ustaw756
10Ustawa26 lutego 1982 r.o statystyce państwowejDziennik Ustaw758
11Rozporządzenie Rady Ministrów19 marca 1982 r.w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowiznDziennik Ustaw1077
12Rozporządzenie Ministra Finansów6 marca 1982 r.w sprawie niektórych podatków i opłat terenowychDziennik Ustaw1078
13Ustawa26 marca 1982 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnychDziennik Ustaw1179
14Ustawa26 marca 1982 r.o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnychDziennik Ustaw1181
15Ustawa26 marca 1982 r.o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnegoDziennik Ustaw1182
16Ustawa26 marca 1982 r.o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej LudowejDziennik Ustaw1183
17Ustawa26 marca 1982 r.o Trybunale StanuDziennik Ustaw1184
18Rozporządzenie Rady Ministrów29 kwietnia 1982 r.w sprawie utworzenia Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji PaństwowejDziennik Ustaw13104
19Ustawa4 maja 1982 r.o szkolnictwie wyższymDziennik Ustaw14113
20Ustawa26 maja 1982 r.o szczególnych uprawnieniach kombatantówDziennik Ustaw16122
21Ustawa26 maja 1982 r.o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniachDziennik Ustaw16125
22Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości28 czerwca 1982 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwościDziennik Ustaw18143
23Uchwała nr 15 Rady Ministrów19 stycznia 1982 r.zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionejMonitor Polski311
24Uchwała nr 18 Rady Ministrów20 stycznia 1982 r.w sprawie funduszu aktywizacji zawodowejMonitor Polski314
25Uchwała nr 23 Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.w sprawie cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energiiMonitor Polski417
26Uchwała nr 24 Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energiiMonitor Polski418
27Uchwała nr 25 Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju oraz uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionychMonitor Polski419
28Uchwała nr 26 Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.w sprawie kredytów dla młodych małżeństw, udzielanych na zagospodarowanieMonitor Polski527
29Uchwała nr 27 Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkładów oszczędnościowychMonitor Polski528
30Uchwała nr 30 Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.zmieniająca uchwałę w sprawie umów sprzedaży oraz umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionejMonitor Polski633
31Zarządzenie Ministra Finansów31 grudnia 1981 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz dostosowania ich do specyfiki niektórych przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.Monitor Polski635
32Uchwała nr 28 Rady Ministrów27 stycznia 1982 r.w sprawie powołania Inspekcji CenMonitor Polski738
33Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej26 lutego 1982 r.w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędoweMonitor Polski845
34Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki29 stycznia 1982 r.w sprawie zasad i trybu przekazywania informacji o wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej tłumaczeniach tekstów technicznych i innych specjalistycznychMonitor Polski853
35Uchwała nr 51 Rady Ministrów6 marca 1982 r.w sprawie świadczeń zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowychMonitor Polski957
36Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska28 lutego 1982 r.w sprawie zakresu obowiązków dozorców domówMonitor Polski962
37Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości26 lutego 1982 r.Regulamin czynności Naczelnego Sądu AdministracyjnegoMonitor Polski963
38Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej26 marca 1982 r.w sprawie utworzenia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej LudowejMonitor Polski1066
39Uchwała nr 63 Rady Ministrów27 marca 1982 r.w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r.Monitor Polski1072
40Uchwała nr 65 Rady Ministrów1 kwietnia 1982 r.w sprawie powołania Konsultacyjnej Rady GospodarczejMonitor Polski1177
41Uchwała nr 68 Rady Ministrów13 kwietnia 1982 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiejMonitor Polski1179
42Zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów29 kwietnia 1982 r.w sprawie zadań, składu i trybu działania Rady do spraw Systemów Informacji Społeczno-GospodarczejMonitor Polski1396
43Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów29 kwietnia 1982 r.w sprawie składu, zakresu i trybu działania Naukowej Rady StatystycznejMonitor Polski1397
44Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług24 kwietnia 1982 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 295 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie zasad odpłatności konsumentów za korzystanie z żywienia przyzakładowego oraz pokrywania kosztów tego żywieniaMonitor Polski1398
45Zarządzenie Ministra Finansów8 maja 1982 r.w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytów dla młodych małżeństwMonitor Polski14102
46Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego18 maja 1982 r.w sprawie kredytów na zagospodarowanie, udzielanych młodym małżeństwom i osobom samotnie wychowującym dzieciMonitor Polski14107
47Uchwała nr 104 Rady Ministrów28 maja 1982 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.Monitor Polski16125