Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie wartości sumy aktywów bilansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych oraz wysokości kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w 2017 r.

Na podstawie § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. poz. 1212) ogłasza się, co następuje:
1) wartość sumy aktywów bilansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r. wynosi 11 406 470 494 zł;
2) wysokość kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową w 2017 r. wynosi 8 529 597 zł.