Uzyskanie dodatkowej specjalności biegłego księgowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1978.3.10

Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 1978 r.

KOMUNIKAT Nr 3/78

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 37, poz. 226 i z 1975 r. Nr 31, poz. 193) zawiadamia się, że następujące osoby uzyskały dodatkowe specjalności:
Lp.Nr legitymacjiNazwisko i imięAdresSpecjalność*)
Województwo stołeczne warszawskie
56654Częstochowska Rozalia05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Warszawska 15 m. 33B
63312Sidorowicz Zbigniew00-770 Warszawa, ul. Piwarskiego 1 m. 75Bu
Województwo częstochowskie
11387Skrzypczak Edward42-200 Częstochowa, ul. Romana Barana 31 m. 24B
Województwo gdańskie
15126Landsberg Maria Barbara81-866 Sopot, ul. Mickiewicza 63 m. 33B
Województwo katowickie
27396Strzemecka Helena32-500 Chrzanów, ul. 29 Listopada 23 m. 9P
Województwo olsztyńskie
15457Mańkut Joanna11-211 Dzietrzychowo 12 m. 1P
Województwo poznańskie
27453Leczyk Irena Teresa60-289 Poznań, ul. Orężna 13B m. 1B
32942Ludek Edward61-624 Poznań, Os. Kosmonautów 7b m. 13P
Województwo radomskie
17266Czarnota Adam26-600 Radom, ul. 1-go Maja 71 m. 5P
27269Skoczylas Henryk26-600 Radom, ul. Olsztyńska 31 m. 159P
Województwo szczecińskie
45785Jawtoszuk Krystyna72-100 Goleniów, ul. Kościuszki 3 m. 26P
56116Piotrowska Romana Anna71-562 Szczecin, ul. Rodziewiczówny 4 m. 7B
Województwo tarnobrzeskie
14096Piskorczyk Marianna39-432 Górzyce 246 m. 8B
______

*) W zakresie badania przedsiębiorstw: B - budowlanych, H - handlowych, P - przemysłowych, Bu - jednostek budżetowych.