Uzyskanie dodatkowej specjalności biegłego księgowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1976.6.13

Akt indywidualny
Wersja od: 16 kwietnia 1976 r.

KOMUNIKAT Nr 2/76
w sprawie uzyskania dodatkowej specjalności biegłego księgowego.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 37, poz. 226) zawiadamia się, że następujące osoby uzyskały dodatkowe specjalności:
Lp.Nr legitymacjiNazwisko i imięAdresSpecjalność
Województwo stołeczne warszawskie
14335Gęga Mieczysław01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 22a m. 15R
22733Kwapisiewicz Halina00-732 Warszawa, ul. Czerska 15 m. 56Bu
33306Prożogo Michał00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 53 m. 10Bu
Województwo gorzowskie
16362Leszczyńska Maria69-110 Rzepin, ul. Dworcowa 14 m. 7R
Województwo krakowskie
12614Kucińska Władysława31-982 Kraków, ul. Centralna 3 m. 19P
Województwo sieradzkie
16595Kurzawski Roman98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 12 m. 10B