Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2023.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2023 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 4 maja 2023 r.
w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) ogłasza się informację o utworzeniu punktów legalizacyjnych, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 r. DO DNIA 31 MARCA 2023 r.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacji dokonuje się w punkcie

legalizacyjnym

1234567
1.UPL 1/20232023-03-162026-03-23TARNOWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnówul. Bitwy pod Cedynią 7,

33-100 Tarnów

wodomierze
2.UPL 2/20232023-03-302026-04-03Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o. o.

ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

ul. Skowieszyńska 51 24-100 Puławywodomierze