Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2008.1.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176 poz. 1238) ogłasza się informację o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizację dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.UPL

131/2007

2007-10-122010-10-11Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODOCIĄGI PUŁAWSKIE"

Sp. z o.o.

24-100 Puławy,

ul. Skowieszyńska 51

24-100 Puławy,

ul. Skowieszyńska 54

wodomierze
2.UPL

132/2007

2007-10-182010-10-17Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

00-537 Warszawa,

ul. Krucza 6/14

01-224 Warszawa,

ul. Kasprzaka 6/14

przeliczniki do gazomierzy
3.UPL

133/2007

2007-10-302010-10-29"WODMAR" Beata Pajdowska

50-304 Wrocław,

ul. Rychtalska 8

50-304 Wrocław,

ul. Rychtalska 8

wodomierze