Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. - OpenLEX

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2021.29

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166 oraz z 2021 r. poz. 1093) ogłasza się informację o utworzeniu punktów legalizacyjnych, w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 LIPCA 2021 R. DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacji dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.UPL 33/20212021-07-052024-07-18Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie,

ul. Równoległa 4 A,

02-235 Warszawa

ul. Kasprzaka 21,

budynek G-1,

01-224 Warszawa

gazomierze
2.UPL 34/20212021-07-142024-07-21Regionalny Zakład Obsługi Urządzeń Gazowniczych GAZ- TECHNIKA Sp. z o.o.

ul. Krakowska 211

40-393 Katowice

ul. Krakowska 211,

40-393 Katowice

gazomierze
3.UPL 35/20212021-07-212024-08-08"WODOMIERZE" Sp. z o. o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 101 A, 98-200 SieradzSłomków Suchy 43,

98-285 Wróblew

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody
4.UPL 36/20212021-07-212024-09-13"WODOMIERZE" Sp. z o. o.,

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 101 A,

98-200 Sieradz

Słomków Suchy 43,

98-285 Wróblew

wodomierze
5.UPL 37/20212021-08-042024-08-12"ENERGO-MOC" WZORCOWNIA Sp. z o.o.,

ul. Metalowców 15,

44-109 Gliwice

ul. Metalowców 15,

44-109 Gliwice

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
6.UPL 38/20212021-08-242024-09-02"WAGI

WIELKOPOLSKA" Sp. z o. o.

ul. Śląska 18,

62-040 Puszczykowo

ul. Śląska 18,

62-400 Puszczykowo

wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III i IIII
7.UPL 39/20212021-08-262024-09-03F.H.U. NAPRAWA WAG RADOSLAW LEWANDOWSKI,

ul. Śniadeckich 132B lok. 13,

64-920 Piła

ul. Śniadeckich 2,

64-920 Piła

wagi nieautomatyczne klasy dokładności III i IIII
8.UPL 40/20212021-09-092024-11-25Mechanika Precyzyjna - Czeszel Sp. z o.o.,

ul. Elewatorska 29,

15-620 Białystok

ul. Elewatorska 29,

15-620 Białystok

taksometry elektroniczne
9.UPL 41/20212021-09-152024-11-26"PLUM" Sp. z o.o.,

ul. Wspólna 19, Ignatki,

16-001 Kleosin

ul. Wspólna 19,

Ignatki,

16-001 Kleosin

przeliczniki do gazomierzy
10.UPL 42/20212021-09-102024-09-11ZAMOJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE "ENERGOZAM" Sp. z o.o.,

ul. Zagłoby 5,

22-400 Zamość

ul. Zagłoby 5,

22-400 Zamość

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
11.UPL 43/20212021-09-092024-09-10FUH REDS Arkadiusz Olszewski, ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 14,

08-110 Siedlce

ul. Gen. Ryszarda Kuklińskiego 14,

08-110 Siedlce

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
12.UPL 44/20212021-09-272024-10-18APATOR S.A.,

ul. Gdańska 4a lok. C4,

87-100 Toruń

Ostaszewo 57c,

87-148 Łysomice

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego