Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2007.4.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie utworzenia punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834) ogłasza się informacją o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH

w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.
Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizację dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.UPL 117/20072007-07-112010-07-11DALKIA ŁÓDŹ S.A.

90-975 Łódź,

ul. J. Andrzejewskiej 5

93-120 Łódź,

ul. Przybyszewskiego 211

pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody
2.UPL 118/20072007-07-112010-07-11DALKIA ŁÓDŹ S.A.

90-975 Łódź,

ul. J. Andrzejewskiej 5

93-120 Łódź

ul. Przybyszewskiego 211

przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody
3.UPL 119/20072007-07-252010-07-25"MIKROTRONIK"

inż. Piotr Czarnecki

10-370 Olsztyn,

ul. Jesienna 3

10-370 Olsztyn,

ul. Jesienna 3

taksometry elektroniczne
4.UPL 120/20072007-08-022010-08-02"LABMED-HK"

Łódzka Wytwórnia Szkła Laboratoryjnego i Medycznego Henryk Kłosowiak

90-323 Łódź, ul. Targowa 55

90-323 Łódź,

ul. Targowa 55

pipety laboratoryjne jednomiarowe klasy A, pipety laboratoryjne wielomiarowe klasy A i biurety zwykłe klasy A
5.UPL 121/20072007-08-082010-08-08PHU STALZŁOM

Urszula Cichewicz

i Stanisław Cichewicz

14-100 Ostróda Kajkowo,

ul. Bukowa 2

14-100 Ostróda Kajkowo,

ul. Bukowa 2

tachografy samochodowe
6.UPL 122/20072007-08-082010-08-08Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

85-315 Bydgoszcz,

ul. Ks. Józefa Schulza 5

85-315 Bydgoszcz,

ul. Ks. Józefa Schulza 5

przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody
7.UPL 123/20072007-08-082010-08-08Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

85-315 Bydgoszcz,

ul. Ks. Józefa Schulza 5

86-315 Bydgoszcz,

ul. Ks. Józefa Schulza 5

pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody
8.UPL 124/20072007-08-132010-08-13Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Lublinie Sp. z o.o.

20-407 Lublin,

ul. Piłsudskiego 15

20-445 Lublin,

ul. Zembrzyckiej 114a

wodomierze
9.UPL 125/20072007-08-132010-08-13Andrzej Koźbiał,

Jan Dziura-Bartkiewicz Petroster S.J.

30-220 Kraków,

ul. B. Leśmiana 2

30-220 Kraków,

ul. Leśmiana 2

liczniki do cieczy innych niż woda
10.UPL 126/20072007-08-132010-08-13Andrzej Koźbiał,

Jan Dziura-Bartkiewicz Petroster S.J.

30-220 Kraków,

ul. B. Leśmiana 2

30-220 Kraków,

ul. Leśmiana 2

odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
11.UPL 127/20072007-08-202010-08-21Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. 25-701 Kielce,

ul. Krakowska 64

25-701 Kielce,

ul. Krakowska 64

wodomierze
12.UPL 128/20072007-08-202010-08-20"SANTECH" Sp. z o.o.

04-840 Warszawa,

ul. Tomaszowska 2

04-840 Warszawa,

ul. Tomaszowska 2

wodomierze
13.UPL 129/20072007-09-142010-09-14Zakład Elektromechaniczny "ZEMEL" S.C. Jarosław Kalicki i Jacek Jarocki

08-110 Siedlce, Żabokliki 111 A

08-110 Siedlce,

Żabokliki 111 A

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
14.UPL 130/20072007-09-182010-09-18LONTEX Piotr Londzin

43-502 Czechowice-Dziedzice,

ul. Legionów 88 B

43-502 Czechowice-Dziedzice,

ul. Legionów 88 b

taksometry elektroniczne