Utworzenie legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2020.11

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie utworzenia legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568 i 1068) ogłasza się informację o utworzeniu punktów legalizacyjnych, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., stanowiącą załączniki do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UTWORZENIU PUNKTÓW LEGALIZACYJNYCH W OKRESIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2020 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2020 R.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu wnioskującego o utworzenie punktu legalizacyjnegoAdres punktu legalizacyjnegoRodzaj przyrządu pomiarowego, którego legalizacji dokonuje się w punkcie legalizacyjnym
1234567
1.UPL 3/20202020-05-032023-05-13"YAKUDO PLUS" sp. z o.o., ul. Nad Jeziorem 85,

43-100 Tychy

ul. Spokojna 76,

43-230 Goczałkowice

wagi nieautomatyczne klasy dokładności III
2.UPL 4/20202020-06-162023-06-23ELEKTROMETAL S.A., ul. Stawowa 71,

43-400 Cieszyn

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyngazomierze
3.UPL 5/20202020-06-162023-08-25Miejskie Wodociągi

i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.,

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 42, 85-817 Bydgoszczwodomierze
4.UPL 6/20202020-06-222023-09-14Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowiceul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowicewodomierze
5.UPL 7/20202020-06-222023-06-29Kamstrup Sp. z o.o., ul. Kurzawska 9,

02-296 Warszawa

ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawawodomierze
6.UPL 8/20202020-06-222023-07-28"SANTECH" Sp. z o.o., ul. Tomaszowska 2,

04-840 Warszawa

ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawaprzetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody