Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie utraty mocy decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej oraz wprowadzenia "Polityki ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej"

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się, co następuje:
1) w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) z dniem 6 lutego 2019 r. utraciła moc decyzja nr 129 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 90, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 15). Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wydane zgodnie ze wzorem określonym w złączniku nr 3 do decyzji nr 129 z dnia 11 czerwca 2014 r., zachowują moc nie dłużej jednak niż przez okres określony w art. 103 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
2) z dniem 7 lutego 2019 r. została wprowadzona do użytku służbowego "Polityka ochrony danych osobowych przetwarzanych w Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej".