Ustanowienie Święta Centralnej Grupy Działań Psychologicznych - OpenLEX

Ustanowienie Święta Centralnej Grupy Działań Psychologicznych

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.295

Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 332/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie ustanowienia Święta Centralnej Grupy Działań Psychologicznych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1.
Ustanawia się Święto Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w dniu 22 lutego.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.