Ustanowienie Święta 100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu. - OpenLEX

Ustanowienie Święta 100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.17.181

Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 366/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 grudnia 2004 r.
w sprawie ustanowienia Święta 100 batalionu łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197) - dla upamiętnienia daty Święta 2 Brygady Łączności, której dziedzictwo tradycji przejął 100 batalion łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu - ustala się, co następuje:

1.
100 batalion łączności Brygady Wsparcia Dowodzenia w Wałczu obchodzi Święto w dniu 29 czerwca.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.