Ustalenie wzorów znaków opłaty notarialnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1985.7.42

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 września 1985 r.
w sprawie ustalenia wzorów znaków opłaty notarialnej

Na podstawie art. 9 § 3 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. Nr 41, poz. 278, z 1965 r. Nr 52, poz. 318 i 320, z 1967 r. Nr 1, poz. 1, z 1974 r. Nr 50, poz. 311, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 31, poz. 13 i § 33 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych (Dz. U. Nr 17, poz. 76) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się znaki opłaty notarialnej o wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 500 zł i 1.000 zł.
2.
Znaki są wykonane na papierze znakowym białym podgumowanym, o wymiarach 25,5×31,25 mm łącznie z marginesem. Po środku górnej części znaku, na tle okrągłej tarczy, znajduje się godło Państwa, powyżej którego umieszczono napis OPŁATA NOTARIALNA, a poniżej - w bocznych częściach znaku - liczby odpowiadające wysokości opłaty, między którymi zamieszczony jest napis "złotych". Po bokach górnej części znaku znajduje się motyw zdobniczy. Całość znaku wydrukowana jest na tle giloszowym, wypełniającym także dolną część i marginesy znaku.
3.
Znaki opłaty notarialnej są jednokolorowe - tło w tonacji jaśniejszej, kontur ciemniejszy - w następujących kolorach:
Wartość znakuKolor znaku
10 złotych- czerwony
20 złotych- wiśniowy
50 złotych- czerwonofioletowy
100 złotych- niebieskofioletowy
500 złotych- granatowy (elektric)
1.000 złotych- zielony
§  2.
1.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. w sprawie ustalenia wzorów znaków opłaty notarialnej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 1, poz. 2).
2.
Wprowadzone zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1, znaki opłaty notarialnej wartości 1 zł i 5 zł mogą być stosowane przy uiszczaniu opłat notarialnych do czasu wyczerpania zapasu tych znaków.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.