Ustalenie urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1995.9.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1995 r.

KOMUNIKAT Nr 12/95
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 22 kwietnia 1995 r.
w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej.

Komunikuje się, że niżej wymienionymi decyzjami Ministra Finansów postanowiono, co następuje:
I.
decyzją nr PDC/31/95 z dnia 21 kwietnia 1995 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne wyrobów spirytusowych produkcji krajowej, wymienionych w "Wykazie urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych", stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Decyzja weszła w życie z dniem podpisania, tj z dniem 21 kwietnia 1995II r.

.
decyzją nr PDC/29/95 z dnia 21 kwietnia 1995 r. ustalono urzędową cenę detaliczną wódki gatunkowej produkcji krajowej, w następującej wysokości:
Lp.Moc %Nazwa wyrobuCena detaliczna w zł za butelkę o pojemności w litrach:
0,70
stare zł
140Long Joy - Whisky30,00*)300.000*)

*) w butelce specjalnej

Decyzja weszła w życie z dniem podpisania, tj. z dniem 21 kwietnia 1995 r,;

III.
decyzją nr PDC/28/95 z dnia 18 kwietnia 1995 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne wyrobów spirytusowych produkcji krajowej, w następującej wysokości:
Lp.Moc %Nazwa wyrobuCena detaliczna w zł za butelkę o pojemności w litrach:
1,00,700,50
stare złstare złstare zł
WÓDKA GATUNKOWA O NAZWIE:
140Kremlyovskaya

Vodka - De Luxe

28,10*)281.000*)22,60*)226.000*)17,60*)176.000*)
240Kremlyovskaya Vodka

Limonnaya - De Luxe

28,60*)286,000*)23,10*)231.000*)18,20*)182.000*)

*) w butelce specjalnej

Decyzja weszła w życie z dniem podpisania, tj. z dniem 18 kwietnia 1995 r.,;

IV.
decyzją nr PDC/30/95 z dnia 21 kwietnia 1995 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne wódki czystej produkowanej przez spółkę z o.o. "POLNISSKOSHER" w Warszawie, ul. Mokotowska 41/10, w następującej wysokości:
Lp.Moc %Nazwa wyrobuCena detaliczna w zł za butelkę o pojemności w litrach
0,70,50,25
stare złstare złstare zł
WÓDKA CZYSTA O NAZWIE:
140Słoneczna13,90139,0009,9099.0005,4054.000

Decyzja weszła w życie z dniem podpisania, tj. z dniem 21 kwietnia 1995 r.;

Ceny, o których mowa w ust. I -IV, obowiązują przy dostawach wyrobów spirytusowych na warunkach loco magazyn odbiorcy.

Wymienione ceny w ust. I - IV uzupełniają "Wykaz urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej, zatwierdzony decyzją nr PDC/6/95 Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej, zmienioną decyzją nr PDC/10/95 z dnia 16 lutego 1995 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 22).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN DETALICZNYCH WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH PRODUKCJI KRAJOWEJ

LpNazwa wyrobuMoc %Cena detaliczna za butelkę o pojemności w litrach:
1,751,00,7570,700,500,250,200,100,05
stare złstare złstare złstare złstare złstare złstare złstare złstare zł
12345678910111213141161718192021
Wódki czyste PN-89/A-79531:
1Arktica Vodka

cena za 3 l zł 62,70*)

stare zł 627.000*)

4036,50*)365.000*)21,30*) 213.000*)16,90*)169.000*)--12,50*)125.000*)5.30530.000--2,60*)26.000*)--
2Biała Dama - Luxury Vodka40------16,50*)165.000*)------2,9029.0002,0020.,00
3Biesiadna Vodka

cena za 3 l 62,70*)

stare zł 627.000*)

4036,50*)365.000*)21,30*)213.000*)16,30*)163.000*)--11,40*)114.000*)5,3053.000--2,60*)26.000*)--
4Bydgoska Wódka Żytnia4035,80358.000*)--15.00150.000--10,00100.0005,5055.000--2,7027.000--
5Bydgoska Wódka Żytnia

(sitodruk)

40----15,00150.000------------
6Elegant Vodka4036,00*)360.000*)----14,60146.00010,00100.0005,8058.0004,80*)48.000*)2,6026.000--
7Groźna42--22,90*)229.000*)--16,00*)160.000*)11,60*)116.000*)--------
8Kmieć - Wodka Czysta38----13,70137.000--9,2092.0005,0050.000------
9Pani Walewska

Polish Vodka

40--------9,60*)96.000*)5,10*)51.000*)------
10Pani Walewska

Polish Vodka

38--------9,30*)93.000*)4,90*)49.000*)------
11Panorama Vodka40------25,60*(256.000*)----------
12Silver Vodka

wersja upominkowa

41--------17,50175.000--------
13Specjał Vodka38--19,90*)199.000*)15,00*)150.000*)------------
14Specjał Vodka

w but. spec. typu "Gin"

38----15,20152.000------------
15Specjał Vodka

wersja upominkowa

38--------17,00170.000--------
Wódki gatunkowe wytrawne

:BN-81/8142-06

BN-89/8142-09

BN-77/8142-13

16Centuś Vodka

wersja upominkowa

39--------17,20172.000--------
17Cymes Vodka

wersja upominkowa

39--------17,00170.000--------
18Embassy Club-Fine

Whisky

40------25,00*)250.000----------
19Diamentowa-Diament

Vodka

40--------------2,70*)27.000*)--
20Koneser Dry Gin

cena za 0,35 l zł 8,40*)

stare złote 84.000*)

40------------------
21Posejdon Lemon40----16,00160.000--11,00110.000--------
22Rachela Vodka wersja upominkowa39--------17,00170.000--------
23Specjal Bitter Vodka40--------13,80*)138.000*)--------
24Starka Krakowska40------17,20*)172.000*)----------
25Unikat Wódka40----16,90169.000--11,20112.000--------
WÓDKI GATUNKOWE PÓŁSŁODKIE

BN-77/8142-08:

26Piołunówka J.A. Baczewski50--------14,00*)140.000*),,6,50*)65.000*)3,30*)33.000*)2,00*)20.000*)
*) butelka specjalna