Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 1992 r.

KOMUNIKAT Nr 1/92
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 17 stycznia 1992 r.
w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej.

Komunikuje się, że niżej wymienionymi decyzjami Ministra Finansów postanowiono, co następuje:
I. decyzją Nr PD/C/100/91 z dnia 20 grudnia 1991 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne wyrobów spirytusowych produkcji krajowej, wymienionych w "Wykazie urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych", opublikowanym w formie odrębnego wydawnictwa.

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 6 stycznia 1992 r., straciły moc decyzje Ministra Finansów nr: PDC/20/91 z dnia 11 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 33) oraz decyzje Ministra Finansów nr: PDC/23/91 z dnia 3 kwietnia 1991 r., PDC/25/91 z dnia 15 kwietnia 1991 r., PDC/43/91 z dnia 18 czerwca 1991 r., PDC/49/91 z dnia 6 lipca 1991 r., PDC/51/91 z dnia 15 lipca 1991 r., PDC/57/91 z dnia 2 sierpnia 1991 r., PDC/58/91 z dnia 2 sierpnia 1991 r., PDC/59/91 z dnia 1 sierpnia 1991 r., PDC/73/91 z dnia 5 września 1991 r., PDC/74/91 z dnia 5 września 1991 r., PDC/78/91 z dnia 18 września 1991 r., PDC/84/91 z dnia 30 września 1991 r., PDC/85/91 z dnia 30 września 1991 r., PDC/88/91 z dnia 11 października 1991 r., PDC/89/91 z dnia 15 października 1991 r., PDC/97/91 z dnia 14 listopada 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14, poz. 72), PDC/98/91 z dnia 14 listopada 1991 r., PDC/99a/91 z dnia 16 grudnia 1991 r.

II. decyzją nr PDC/3/92 z dnia 15 stycznia 1992 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne wyrobów spirytusowych produkcji krajowej, produkowanych przez Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego "Polmos", wymienionych w "Wykazie urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych", stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Wykaz urzędowych cen detalicznych, wymieniony wyżej uzupełnia "Wykaz urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych" ustalony decyzją nr PDC/100/91 Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej. Decyzja weszła w życie z dniem 15 stycznia 1992 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ

urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych, produkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłu spirytusowego "Polmos"
Lp.Nazwa wyrobuMoc %Cena detaliczna w zł za butelkę o pojemności w l
0,700+)

0,750

0,757

0,50,350+)

0,375

0,378

0,10,05
12345678
1A) WYROBY SPIRYTUSOWE CZYSTE

Wódki czyste (PN-00/A-

79531)

"Dawid"3973.00049.000---
2 "Krakus Vodka"40--40.000*)--
3 "Master Vodka"37,569.50047.000---
4 "Pułaski Vodka"5097.000*)----
cena za 1 litr 125.500 zł*)------
5 "Polonus Superior Quality

Polish Vodka"

4081.500*)54.000*)---
6 "Silver Vodka"4178.00051.500---
cena za 1 litr 101.000 zł------
7 Wódka "Wyborowa" cena za 1

litr 101.000 zł

40-----
8 "Wratislavia Vodka"4586.500*)57.500*)---
B) WYROBY SPIRYTUSOWE

GATUNKOWE

Wódki gatunkowe wytrawne

(BN-01/8142-06, BN-77/8142-

09, BN-77/8142-13)

9 "Cracow Dry Gin"4283.00055.000---
cena za 1 litr 107.000 zł------
10 "Diamentowa-Diamont Vodka"4073.00048.000---
cena za 1 litr 95.000 zł------
11 "Domowa-Home Vodka"3872.00048.500---
12 "Extra Żytnia"40--38.500*)--
13 "Judyta"3972.00048.000---
14 "Ordynat"4073.00050.000---
15 "Ordynat"3870.00047.000---
16 "Podgórska Excellent Vodka"3972.00048.000---
cena za 1 litr 95.000 zł------
17 "Polish Vodka-Piast"3972.00048.000---
18 "Rebeka"3868.50045.500---
19 "Senator-Winiak Krakowski"4081.50054.000---
cena za 1 litr 105.500 zł------
20 "Senator-Winiak Krakowski"4079.000*)----
21 "Wódka Weselna Wedding Dry

Vodka"

4074.00049.000---
cena za 1 litr. 97.000 zł------
22 "Wódka Zbożowa Mieszana"40--39.000*)--
23 "Złota Żytnia-Golden Rye

Vodka

3972.00048.000---
cena za 1 litr 95.000 zł------

*) w butelce specjalnej¤ *) butelka 0,700 w kol. 4; butelka 0,350 w kol. 6