Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1997.4.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1997 r.

DECYZJA NR PDC/3/97
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 stycznia 1997 r.
w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych czystych produkowanych na eksport, kierowanych na rynek krajowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Dz. U. Nr 100, poz. 492 i z 1996 r. Nr 8, poz. 48) postanawia się, co następuje:
1. Ustala się urzędowe ceny detaliczne wyrobów spirytusowych czystych produkowanych na eksport, kierowanych na rynek krajowy, jak w załączniku do niniejszej decyzji.
2. Ceny, o których mowa w ust. 1, obowiązują przy dostawach wyrobów spirytusowych na warunkach loco magazyn odbiorcy.
3. Tracą moc decyzje Ministra Finansów w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkowanych na eksport, kierowanych na rynek krajowy: nr PDC/34/96 z dnia 11 maja 1996 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14, poz. 65), nr PDC/47/96 z dnia 16 sierpnia 1996 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 19, poz. 90).
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem 17 litego 1997 r.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych czystych produkowanych na eksport, kierowanych na rynek krajowy

Lp.Nazwa wyrobuMoc %cenadetalicznawzłotychza butelkęo pojemnościw litrach:
1,751,14, 1,131,000,757, 0,750,710, 0,700,500,378, 0,3750,350,100,05
12345678910111213
Wyroby spirytusowe czyste:
1Spirytus rektyfikowany

Rectified Spirit

9680,00
2Spirytus rektyfikowany

Rectified Spirit

9578,90
3Spirytus rektyfikowany

Rectified Spirit

8060,9046,8044,0030,9023,404,50
4Spirytus rektyfikowany

Rectified Spirit

79,922,40
5Spirytus rektyfikowany

Rectified Spirit

57,117,0016,20
6Baltic Vodka4035,8031,0024,3022,4016,1012,102,60
7Baltic Vodka3519,6014,20
8Boryna Vodka4028,7020,20
9Krakus Vodka4035,80
10Krakus Vodka3823,2015,4011,502,60
11Lord Extra Vodka cena za 0,20 l - zł 8,604026,7018,40
12Jazz Jamboree z korkiem Guala4063,5031,4024,2023,00
13Petroucha4015,604,402,60
14Wódka Królewska4039,70
15Wódka Luksusowa4036,80
16Wódka Wyborowa57,121,20
17Wódka Wyborowa5042,40
18Wódka Wyborowa4538,70
19Wódka Wyborowa z korkiem Guala4535,9027,8018,60
20Wódka Wyborowa z korkiem Guala3823,50
21Wódka Wyborowa w karafce kryształowej cena za 0,6 l zł 118,5045
22Wódka Wyborowa4333,40
23Wódka Wyborowa cena za 1,5 l zł 51,10424236,4031,7024,7024,7016,4012,6012,002,80
24Wódka Wyborowa4036,40
25Wódka Wyboroa w karafce kryształowej cena za 0,6 l zł 116,0040
26Wódka Wyborowa z korkiem Guala4032,6025,2023,5016,90
27Wódka Wyborowa3832,90
28Wóda Wyborowa cena za: 1,5 l zł 48,40, 0,35 l zł 11,3037,532,3028,1022,4020,8015,0011,5011,603,702,20
29Wódka Wyborowa37,42,20
30Wódka Wyborowa3519,5014,203,502,10
31Vistula4023,8022,5015,90