Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.14.72

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 listopada 1991 r.

KOMUNIKAT Nr 34/91
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 14 listopada 1991 r.
w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych.

Komunikuje się, że niżej wymienionymi decyzjami Ministra Finansów postanowiono, co następuje:
I. decyzją nr PD/C/57/91 z dnia 2 sierpnia 1991 r. ustalono urzędową cenę detaliczną wódki gatunkowej pn. "Wódka Bałucka Wytrawna" o mocy 38% w wysokości 37.500 zł za butelkę o pojemności 0,5 l, wytwarzanej przez Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos".

Decyzja weszła w życie z dniem 2 sierpnia 1991 r.;

II. decyzją nr PD/C/58/91 z dnia 2 sierpnia 1991 r. ustalono urzędową cenę detaliczną wódki koszernej pn. "Polnis" o mocy 40% w wysokości 66.000 zł za butelkę o pojemności 0,75 l, wytwarzanej przez Spółkę "Polnisskosher" w Warszawie.

Decyzja weszła w życie z dniem 2 sierpnia 1991 r.;

III. decyzją nr PD/C/59/91 z dnia 1 sierpnia 1991 r. ustalono ceny detaliczne wódek gatunkowych wytrawnych stołowych, wytwarzanych przez Śląską Wytwórnię Wódek Gatunkowych "Polmos" w Bielsku Białej, jak niżej:
Lp.Nazwa wyrobuMoc w %Cena detaliczna w zł za butelkę o pojemności w l
0,750,5
12345
AWódka gatunkowa wytrawna stołowa (SWW 2443-2) pn.:
1"Extra Vodka Bielska"3857.00037.000
2"Extra Vodka Bielska"4060.00040.000
3"Karpatia"3857.00038.000
4"Karpatia"4263.00042.000
5"Ziołowa Mocna - Strong Herbs Vodka"4468.00045.000
6"Strong Dry Gin"4670.00048.000

Decyzja weszła w życie z dniem 1 sierpnia 1991 r.;

IV. decyzją nr PD/C/71/91 z dnia 5 września 1991 r. ustalono urzędową cenę detaliczną "Wódki Wyborowej" o mocy 40% w wysokości 150.000 zł za butelkę o pojemności 1,75 l, wytwarzanej na eksport przez Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos", skierowanej na rynek krajowy.

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 5 września 1991 r., straciła moc cena ustalona w poz. 39 załącznika do decyzji nr PD/C/30/91 Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7, poz. 33);

V. decyzją nr PD/C/72/91 z dnia 5 września 1991 r. ustalono urzędową cenę detaliczną wódki gatunkowej pn. "Wódka Ekstra Żytnia" o mocy 40% w wysokości 148.000 zł za butelkę o pojemności 1,75 l, wytwarzanej przez Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos", skierowanej na rynek krajowy.

Decyzja weszła w życie z dniem 5 września 1991 r.;

VI. decyzją nr PD/C/73/91 z dnia 5 września 1991 r. ustalono urzędową cenę detaliczną wódki gatunkowej wytrawnej pn. "Wódka Bałucka Wytrawna" o mocy 38% w wysokości 76.000 zł za butelkę o pojemności 1,0 l i 57.000 zł za butelkę o pojemności 0,75 l. wytwarzanej przez Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos".

Decyzja weszła w życie z dniem 5 września 1991 r.;

VII. decyzją nr PD/C/74/91 z dnia 5 września 1991 r. ustalono urzędową cenę detaliczną wódki czystej pn. "Warszawska Wódka" o mocy 40% w wysokości 82.000 zł za butelkę o pojemności 0,75 l, wytwarzanej przez Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos".

Decyzja weszła w życie z dniem 5 września 1991 r.;

VIII. decyzją nr PD/C/78/91 z dnia 18 września 1991 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne niżej wymienionych wyrobów spirytusowych, wytwarzanych przez Stargardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos":
Lp.Nazwa wyrobuMoc w %Cena detaliczna w zł za butelkę o pojemności w l
0,250,375
12345
Wódki czyste pn.:
1Wódka czysta4021.500-
2Wyborowa but. płaska z kieliszkiem40-34.500
3Krakus but. płaska z kieliszkiem40-34.500
Wódki gatunkowe pn.:
4Extra Żytnia4022.500-
5Extra Żytnia but. płaska z kieliszkiem40-35.000
6Żubrówka but. płaska z kieliszkiem40-36.000

Decyzja weszła w życie z dniem 18 września 1991 r.:

IX. decyzją nr PD/C/84/91 z dnia 30 września 1991 r. ustalono urzędową cenę detaliczną wódki czystej pn. "Warszawska - Warsaw-Vodka" w butelkach typu "Polonez" o mocy 38% w wysokości 80.000 zł za butelkę o pojemności 1,0 l, 62.000 zł za butelkę o pojemności 0,75 l i 41.500 zł za butelkę o pojemności 0,5 l, wytwarzanej przez Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos".

Decyzja weszła w życie z dniem 30 września 1991 r.;

X. decyzją nr PD/C/85/91 z dnia 30 września 1991 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne niżej wymienionych wyrobów spirytusowych, wytwarzanych przez Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos":
Lp.Nazwa wyrobuMoc w %Cena detaliczna w zł za butelkę o pojemności w l
0,700,35
12345
Wódki gatunkowe wytrawne:
1Winiak Staromiejski butelka typu Napoleon39-31.500
2Winiak Staromiejski butelka typu Napoleon3856.000-
3Winiak Rycerski butelka typu Napoleon40-32.500
4Winiak Rycerski4059.000-

Decyzja weszła w życie z dniem 30 września 1991 r.;

XI. decyzją nr PD/C/88/91 z dnia 11 października 1991 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne wymienionych niżej wyrobów spirytusowych, wytwarzanych przez Stargardzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos":
Lp.Nazwa wyrobuMoc w %Pojemność w lCena detaliczna w zł za butelkę
12345
Wódki czyste pn.:
1Jazz Jambore400,7562.000
2Jazz Jambore400,541.500
3Jazz Jambore451,097.000
4Jazz Jambore450,7573.000
5Jazz Jambore450,548.000
6Jazz Jambore

butelka płaska z kieliszkiem

450,37541.000
7Jazz Jambore450,1011.000
8Jazz Jambore450,057.000

Ustalone ceny dotyczą partii wyrobów w ilości 500.000 sztuk butelek o różnej pojemności.

Decyzja weszła w życie z dniem 11 października 1991 r.;

XII. decyzją nr PD/C/89/91 z dnia 15 października 1991 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne wymienionych niżej wyrobów spirytusowych, wytwarzanych przez Wytwórnię i Rozlewnię Napojów "Premia" Spółka z o.o. "Apina" w Zielonej Górze:
Lp.Nazwa wyrobuMoc w %Cena detaliczna w zł za butelkę o pojemności 0,5 l
1234
Wódki gatunkowe półsłodkie:
1Wódka Ułańska Bis4041.000
2Wódka Wykwintna Bis4041.000
3Wódka Kozacka Bis4041.000

Decyzja weszła w życie z dniem 15 października 1991 r.;

XIII. decyzją nr PD/C/97/91 z dnia 14 listopada 1991 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne niżej wymienionych wyrobów spirytusowych, wytwarzanych przez Spółkę z o.o. "Apina" w Zielonej Górze:
Lp.Nazwa wyrobuMoc w %Cena detaliczna w zł za butelkę o pojemności 0,70 l
1234
1Wódka Extra Biała4057.800
2Wódka Czysta Zachodnia39,556.900
3Wódka Biała Królewska4164.400
4Wódka Ułańska4059.800
5Wódka Wykwintna4059.800
6Wódka Kozacka4059.800

Decyzja weszła w życie z dniem 14 listopada 1991 r.;

XIV. decyzją nr PD/C/98/91 z dnia 14 listopada 1991 r. ustalono urzędowe ceny detaliczne niżej wymienionych wyrobów spirytusowych (SWW 2443-5), wytwarzanych przez Krakowskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" w Krakowie:
Lp.Nazwa wyrobuMoc w %Cena detaliczna w zł za butelkę o pojemności 0,5 l
1234
1Nalewka z aronią pn. Exclusive2528.650
2Nalewka z dzikiej róży pn. Bella Rosa2528.150

Decyzja weszła w życie z dniem 14 listopada 1991 r.