Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.14.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 1991 r.

KOMUNIKAT Nr 31/91
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 listopada 1991 r.
w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów farmaceutycznych.

Komunikuje się, że wprowadzono następujące ceny:
USTALENIA CEN DETALICZNYCH
Lp.Nazwa artykułu (symbol SWW, numer normy)Jednostka miaryNr i data decyzjiData, od której wchodzi w życie cenaCena detaliczna
123456
Witaminy (SWW 1342-3)
1Vitaminum B 12 20 g/1 ml - 10 amp.opak.GN-U/5591 z dnia 21.X.1991 r.21.X.1991 r.4.500,-
Sulfamidy, preparaty farmaceutyczne w połączeniu z sulfamidami i leki przeciwcukrzycowe (SWW 1342-5)
2Glipolamid tabl. 0,3 g - 60 szt.opak.GN-U/56/91 z dnia 22.X.1991 r.22.X.1991 r.20.000,-
3Glipolamid tabl. 0,3 g - 250 szt.opak.80.000,-
Leki przeciwpasożytnicze i przeciwinfekcyjne (SWW 1343-1)
4Clotrimazolum żel 1% - 20 gopak.GN-U/49/91 z dnia 20.IX.1991 r.20.IX.1991 r.3.000,-
5Pimafucin drażetki - 20 szt.opak.GN-U/61/91 z dnia 6.XI.1991 r.6.XI.1991 r.98.000,-
6Cignoderm 0,1% maść - 40 gopak.GN-U/54/91 z dnia 21.X.1991 r.21.X.1991 r.11.500,-
7Cignoderm 0,5% maść - 40 gopak.17.000,-
8Cignoderm 1% maść - 40 gopak.24.000,-
9Cignoderm 2% maść - 40 gopak.30.000,-
10Cignoderm 2% sztyft - 4 gopak.10.600,-
Leki nasenne, uspokajające i psychotropowe (SWW 1343-2)
11Imipramin drażetki 0,01 g - 60 szt.opak.GN-U/56/91 z dnia 22.X.1991 r.22.X.1991 r.3.000,-
12Imipramin drażetki 0,025 g - 60 szt.opak.6.000,-
Środki wzmacniające i tonizujące (SWW 1343-4)
13Glucosum inj. 10% amp. 10 ml - 50 amp.opak.GN-U/59/91 z dnia 31.X.1991 r.31.X.1991 r.65.000,-
14Glucosum inj. 66% amp. 10 ml - 50 amp.opak.90.000,-
Leki stosowane w chorobach krążenia, przeciwmiażdżycowe i nasercowe (SWW 1343-5)
15Metoprolol 0,05 g - 40 tabl.opak.GN-U/50/91 z dnia 27.IX.1991 r.27.IX.1991 r.8.000,-
16Polfilin tabl. powl. 0,1 g - 20 szt.opak.GN-U/51/91 z dnia 30.IX.1991 r.30.IX.1991 r.15.000,-
17Polfilin tabl. powl. 0,1 g - 60 szt.opak.40.000,-
18Polfilin prolongatum tabl. powl. 0,4 g - 20 szt.opak.50.000,-
19Polfilin prolongatum tabl. powl. 0,4 g - 60 szt.opak.144.000,-
20Polfenon tabl. powl. 0,15 g - 20 szt.opak.GN-U/52/91 z dnia 3.X.1991 r.3.X.1991 r.33.000,-
21Polfenon tabl. powl. 0,15 g - 60 szt.opak.94.000,-
22Polfenon tabl. powl. 0,3 g - 20 szt.opak.63.000,-
23Polfenon tabl. powl. 0,3 g - 60 szt.opak.180.000,-
Leki przewodu pokarmowego (SWW 1343-7)
24Alugastrin tabl. 340 mg - 24 szt.opak.GN-U/58/91 z dnia 4.XI.1991 r.4.XI.1991 r.6.600,-
Leki stosowane w chorobach dróg oddechowych (SWW 1343-8)
25Mononit tabl. 0,01 g - 60 szt.opak.GN-U/57/91 z dnia 23.X.1991 r.23.X.1991 r.11.000,-
Leki gotowe dla ludzi stosowane przy wskazanich specjalnych pozostałe (SWW 1343-9)
26Lomustinum tabl. 0,04 g - 50 tabl.opak.GN-U/46/91 z dnia 11.IX.1991 r.11.IX.1991 r.270.000,-
27Citrolit granulat - 220 gopak.GN-U/48/91 z dnia 13.IX.1991 r.13.IX.1991 r.50.000,-
28Busulfan tabl. 0,002 g - 30 szt.opak.GN-U/55/91 z dnia 21.X.1991 r.21.X.1991 r.12.000,-
29Etionamid draż 0,25 g - 100 szt.opak.30.000,-
30Kalipoz prolongatum tabl. 30 szt.opakGN-U/60/91 z dnia 7.XI.1991 r.7.XI.1991 r.13.000,-
Preparaty farmaceutyczne pomocnicze pozostałe (SWW 1345-9)
31Natrium citricum inj. 3,8% 50 ml - 10 amp.opak.GN-U/59/91 z dnia 31.X.1991 r.31.X.1991 r.85.000,-
Preparaty do celów dentystycznych i środki przeciw krwawieniu ran (SWW 1346-5)
32Fluormex żel - 30 gopak.GN-U/53/91 z dnia 3.X.1991 r.3.X.1991 r.7.000,-
33Fluormex żel - 50 gopak.8.300,-
Preparaty krwiozastępcze i rozpuszczalniki (SWW 1345-6)
34Koncentrat nr 1 do dializy pozaustrojowej dla dorosłych - 5.000 mlflakonGN-U/47/91 z dnia 12.IX.1991 r.12.IX.1991 r.85.000,-
35Koncentrat nr 2 do dializy pozaustrojowej dla dorosłych - 5.000 mlflakon85.000,-
36Koncentrat nr 3 do dializy pozaustrojowej dla dzieci - 5.000 mlflakon85.000,-
37Koncentrat nr 4 do dializy pozaustrojowej dla dzieci - 5.000 mlflakon85.000,-
38Koncentrat nr 5 do dializy pozaustrojowej dla dzieci - 5.000 mlflakon85.000,-
39Koncentrat nr 6 do dializy pozaustrojowej dla dzieci - 5.000 mlflakon85.000,-
Leki okulistyczne (SWW 1347-1)
40Centamycin 0,3% - maść do oczu 3 gopak.GN-U/49/91 z dnia 20.IX.1991 r.20.IX.1991 r.3.500,-

Ceny hurtowe i ceny zbytu środków farmaceutycznych, o których wyżej mowa, tworzy się poprzez pomniejszenie cen detalicznych wymienionych w poz. 1-40 o obowiązujące marże handlowe, ustalone decyzją nr GN-Z/11/91 Ministra Finansów z dnia 15 maja 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).

Ceny ustalone wyż. wym. decyzjami stanowią uzupełnienie Wykazu urzędowych cen detalicznych środków farmaceutycznych produkcji krajowej, zatwierdzonego decyzją nr GN-Z/10/91 Ministra Finansów z dnia 6 maja 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).