Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.12.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 1991 r.

KOMUNIKAT Nr 30/91
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 września 1991 r.
w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów farmaceutycznych.

Komunikuje się, że wprowadzono następujące ceny:
USTALENIA CEN DETALICZNYCH
Lp.Nazwa artykułu (symbol, SWW, nr normy)Jednostka miaryData i numer decyzjiData, od której wchodzi w życie cenaCena detaliczna
123456
Alkaloidy i glukozydy naturalne i syntetyczne (SWW 1342-1)
Fentanyl inj. 0,5 mg/10 ml:
1- amp.szt.GN-U/43/91 z dnia 27.VIII.1991 r.27.VIII.1991 r.2.100,-
2- 50 amp.opak.100.000,-
Witaminy (SWW 1342-3)
3Devisol - 25 krople 10 mlopak.GN-U/40/91 z dnia 20.VIII.1991 r.20.VIII.1991 r.43.000,-
4Vitaminum B6 - inj. 0,05 g/2 ml
- 5 amp.opak.GN-U/44/91 z dnia 3.IX.1991 r.3.IX.1991 r.4.800,-
Środki wzmacniające i tonizujące (SWW 1343-4)
Injectio Glucosi isotonica et Natrii chlorati isotonica
5- 1:1 inj. 250 mlopak.GN-U/39/91 z dnia 12.VIII.1991 r.12.VIII.1991 r.4.500.-
6- 2:1 inj. 250 mlopak.4.500,-
Leki stosowane w chorobach krążenia, przeciwmiażdżycowe i nasercowe (SWW 1343-5)
7Mononit tabl. 0,02 g - 50 szt.opak.GN-U/41/91 z dnia 21.VIII.1991 r.21.VIII.1991 r.16.000,-
8Mononit tabl. 0,04g - 40 szt.opak.24.000,-
Leki gotowe dla ludzi stosowane przy wskazaniach specjalnych pozostałe (SWW 1343-9)
9Aminoglutetimid tabl. 250 mg - 100 szt.opak.GN-U/40/91 z dnia 20. VIII.1991 r.20.VIII.1991 r.495.000,-
Antytoksyny i surowice dla ludzi (SWW 1344-1)
10Immunoglobulina Barania, Pseudomonas fiol. 5 mlfiol.GN-U/42/91 z dnia 26.VIII.1991 r.26.VIII.1991 r.50.000,-
Preparaty krwiozastępcze i rozpuszczalniki (SWW 1345-6)
11Natrium citricum inj. 3,8% 10 ml-5 amp.opak.GN-U/44/91 z dnia 3.IX.1991 r.3.IX.1991 r.9.000,-
Organopreparaty i hormony I (SWW 1347-2)
12Danazol tabl. 200 mg - 100 tabl.opak.GN-U/45/91 z dnia 3.IX.1991 r.3.IX.1991 r.550.000,-

Ceny hurtowe i ceny zbytu środków farmaceutycznych, o których wyżej mowa, tworzy się poprzez pomniejszenie cen detalicznych wymienionych w poz. 1-12 o obowiązujące marże handlowe, ustalone decyzją nr GN-Z/11/91 Ministra Finansów z dnia 15 maja 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).

Ceny ustalone wyż. wym. decyzjami stanowią uzupełnienie Wykazu urzędowych cen detalicznych środków farmaceutycznych produkcji krajowej, zatwierdzonego decyzją nr GN-Z/10/91 Ministra Finansów z dnia 6 maja 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).