Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2018.208 t.j.

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2019 r.

DECYZJA nr 15
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 59) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się następujący skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie:
1) Przewodniczący:

Józef Dubiński

Główny Instytut Górnictwa;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarz:

Adam Borowiec

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:
a) Piotr Bojarski

Polska Grupa

Górnicza S.A.,

b) Piotr Buchwald

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

c) Marek Cała

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

ca) Wojciech Chojnacki

KGHM Polska Miedź S. A.,

d) (uchylona)
e) 1  Sebastian Czogała

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

f) Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,

g) Jarosław Grzesik

NSZZ "Solidarność", Sekretariat Górnictwa i Energetyki,

h) Monika Hardygóra Politechnika Wrocławska,
i) Aleksander Kabziński

Polski Związek Producentów Kruszyw,

j) Andrzej Katulski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

ja) 2  Stanisław Konsek

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

k) Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka"

l) Andrzej Malesza Węglokoks Kraj sp. z o.o.,
m) Jan Marinov

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o"

n) Marceli Murawski

Komisja Krajowa WZZ "Sierpień 80",

na) Andrzej Okoń

TAURON Wydobycie S.A.,

o) Janusz Olszowski

Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa,

oa) 3  Franciszek Plewa

Politechnika Śląska,

ob) 4  Lech Poloński

Śląski Uniwersytet Medyczny,

p) Krzysztof Potera

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

q) 5  (uchylona),
r) 6  (uchylona),
ra) 7  (uchylona)
rb) 8  (uchylona),
s) 9  (uchylona),
t) Tomasz Śledź

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

u) (uchylona)
v) Dariusz Trzcionka

Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA",

va) 10  Sławomir Wochna

Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego,

w) Paweł Wyciślok

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce.

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 4 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 decyzji nr 7 z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 lipca 2019 r.
2 § 1 pkt 4 lit. ja dodana przez § 1 pkt 2 decyzji nr 7 z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 lipca 2019 r.
3 § 1 pkt 4 lit. oa dodana przez § 1 pkt 1 decyzji nr 1 z dnia 15 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 stycznia 2019 r.
4 § 1 pkt 4 lit. ob dodana przez § 1 pkt 1 decyzji nr 1 z dnia 15 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 stycznia 2019 r.
5 § 1 pkt 4 lit. q uchylona przez § 1 pkt 2 decyzji nr 1 z dnia 15 stycznia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.2) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 stycznia 2019 r.
6 § 1 pkt 4 lit. r uchylona przez § 1 pkt 3 decyzji nr 7 z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 lipca 2019 r.
7 § 1 pkt 4 lit. ra uchylona przez § 1 pkt 3 decyzji nr 7 z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 lipca 2019 r.
8 § 1 pkt 4 lit. rb uchylona przez § 1 pkt 3 decyzji nr 7 z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 lipca 2019 r.
9 § 1 pkt 4 lit. s uchylona przez § 1 pkt 3 decyzji nr 7 z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 lipca 2019 r.
10 § 1 pkt 4 lit. va dodana przez § 1 pkt 4 decyzji nr 7 z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 lipca 2019 r.