Dz.Urz.WUG.2018.211 t.j.

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 20
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 210) postanawia się, co następuje:
§  1.  Ustala się, do dnia 31 grudnia 2019 r., następujący skład Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych:
1) Przewodniczący:

Krzysztof Król

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępcy Przewodniczącego:
a) Jan Palarski

Politechnika Śląska

w zakresie eksploatacji kopalin, zagrożenia wodnego, radiacyjnego, osuwiskowego, siarkowodorowego i erupcyjnego oraz zagrożeń technicznych,
b) Stanisław Prusek

Główny Instytut Górnictwa

w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego,
c) Nikodem Szlązak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

w zakresie aerologii górniczej,
d) Andrzej Zorychta

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

w zakresie mechaniki górotworu, tąpań i geotechniki;
3) Sekretarze:
a) Adam Błaszczyk

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Czesław Koczyba

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:
a) Piotr Bańka

Politechnika Śląska,

b) Henryk Badura

Politechnika Śląska,

c) Jerzy Berger

ZOK sp. z o.o.,

d) Piotr Bojarski

Polska Grupa Górnicza S.A.,

e) Przemysław Bukowski

Główny Instytut Górnictwa,

f) Zbigniew Burtan

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

g) Jan Butra

Politechnika Wrocławska,

h) Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

i) Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

j) Janusz Cygankiewicz

Główny Instytut Górnictwa,

k) Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

l) Wacław Dziurzyński

Polska Akademia Nauk

Instytut Mechaniki Górotworu,

m) Sławomir Gajosiński

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe,

n) Roman Gładzik

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

o) Andrzej Jaworski

Politechnika Śląska,

p) Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa,

q) Zbigniew Kasztelewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

r) Andrzej Kleszcz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

s) Zdzisław Kłeczek

Kraków,

t) Adam Kłósek

Exalo Drilling S.A.,

u) Piotr Kołodziejczyk

Politechnika Śląska,

v) Petr Koniček

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

w) Mirosław Koziura

Bielsko-Biała,

x) Eugeniusz Krause

Główny Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

y) Adam Krzyżowski

Zakład Górniczy "SILTECH" sp. z o.o.,

ya) Mirosław Laskowski

KGHM Polska Miedź S.A.,

z) Piotr Litwa

Katowice,

za) Jan Lubaś

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy,

zb) Adam Lurka

Główny Instytut Górnictwa,

zc) Andrzej Malesza

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

zd) Bogdan Malich

Główny Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

ze) Grzegorz Marks

Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" sp. z o.o.,

zf) Krzysztof Mączka

Trzuskawica S.A.,

zg) Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa,

zh) Stanisław Nawrat

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zi) Kajetan d'Obyrn

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zj) Andrzej Okoń

TAURON Wydobycie S.A.,

zk) Zbigniew Rak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zl) Włodzimierz Sarnecki

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

zla) Zbigniew Schinohl

Jastrzębie-Zdrój,

zlb) Radosław Stach

KGHM Polska Miedź S.A.,

zm) Stanisław Stryczek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zma) Martin in Štemberka

Český báňský úřad,

zn) Jacek Szuścik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

zo) Tomasz Śledź

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

zp) Antoni Tajduś

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zq) Andrzej Tor

Becker-Warkop sp. z o.o.,

zr) Stanisław Trenczek

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,

zs) Jacek Urbański

Politechnika Wrocławska,

zt) Petr Waclawik

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

zu) Stanisław Wasilewski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zv) Jerzy Wróbel

KGHM Polska Miedź S.A.;

5) przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:
a) Wiktor Drobiazgiewicz,
b) Dariusz Katan,
c) Mirosław Krzystolik,
d) Zbigniew Ligęza,
e) Zbigniew Rawicki,
f) Andrzej Stępień.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.