Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.16.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1991 r.

KOMUNIKAT Nr 35/91
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1991 r.
w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych cen detalicznych wyrobów farmaceutycznych.

Komunikuje się, że wprowadzono następujące ceny:
USTALENIA CEN DETALICZNYCH
Lp.Nazwa artykułu (symbol SWW, nr normy)Jednostka miaryNr i data decyzjiData, od której wchodzi w życie cenaCena detaliczna
123456
Antybiotyki i preparaty w połączeniu z antybiotykami (SWW 1342-4)
1Rulid tabl. 0,15 g - 10 tabl.opak.GN-U/65/91 z dnia 16.XII.1991 r.16.XII.1991 r. i obowiązuje do 31.V.1992 r.135.000.-
Środki przeciwalergiczne działające przeciwhistaminowo (SWW 1343-3)
2Calcium effervescens-granulat musujący - 60 gopak.GN-U/62/91 z dnia 14.XII.1991 r.14.XII.1991 r.8.500.-
3Argosulfan krem 2% - 400 gopak.GN-U/67/91 z dnia 16.XII.1991 r.16.XII.1991 r.54.000.-
Leki przeciwreumatyczne i przeciwbólowe (SWW 1343-6)
4Profenid prolongatum tabl. powl. 200 mg - 14 szt.opak.GN-U/66/91 z dnia 16.XII.1991 r.16.XII.1991 r.26.000,-
Preparaty krwiozastępcze i rozpuszczalniki (SWW 1345-6)
5Multiparel płyn 10 ml - 10 amp.opak.GN-U/64/91 z dnia 2.XII.1991 r.2.XII.1991 r.42.000.-
Organopreparaty i hormony I (SWW 1347-2)
6Pancreatinum tabl. powl. 0,3 g - 30 szt.opak.GN-U/63/91 z dnia 26.XI.1991 r.26.XI.1991 r.10.000.-

Komunikuje się również, że decyzją nr GN-Z/19/91 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. ustalono nowe urzędowe ceny detaliczne środków farmaceutycznych produkcji krajowej w wysokości, jak niżej:

Lp.Nazwa artykułu, postać, dawka opakowaniaCena detaliczna w zł/opak.Poz. w Wykazie urzędowych cen detalicznych środków farmaceutycznych produkcji krajowej, zatwierdzonym decyzją nr GN-Z/10/91 część/lit./poz./
1234
1Ethambutol kap. 0,25 g - 250 szt.110.000.-I/E/26
2Flegamina syrop 120 ml6.400.-I/F/18
3Gardan P tabl. - 10 szt.2.500.-I/G/2
4Naproxen tabl. 0,25 g - 50 szt.75.000.-I/N/2
5Vivestrin - 20 - 500 ml (but. szkl.)23.500.-I/V/53
6Vivestrin - 40 - 500 ml (but. szkl.)33.500.-I/V/54

Ceny hurtowe i ceny zbytu tworzy się poprzez pomniejszenie cen detalicznych, wymienionych w poz. 1-6 oraz w decyzji nr GN-Z/19/91 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r., o obowiązujące marże handlowe ustalone decyzją nr GN-Z/11/91 Ministra Finansów z dnia 15 maja 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).

Ceny ustalone wyżej wymienionymi decyzjami stanowią uzupełnienie Wykazu urzędowych cen detalicznych środków farmaceutycznych produkcji krajowej, zatwierdzonego decyzją nr GN-Z/10/91 Ministra Finansów z dnia 6 maja 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 36).