Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.14.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1994 r.

KOMUNIKAT Nr 21/94
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 maja 1994 r.
w sprawie urzędowych cen detalicznych wódki czystej produkowanej przez PPS "Polmos" - Warszawa - Wytwórnia Wódek w Stalowej Woli.

Komunikuje się, że decyzja nr PDC/27/94 w sprawie urzędowych ceny detalicznych wódki czystej produkowanej przez PPS "Polmos" - Warszawa - Wytwórnia Wódek w Stalowej Woli postanawia się, co następuje:
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1993 r. Nr 11, poz. 50) oraz w związku z uchwałą Nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazów towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (M.P. Nr 25, poz. 192) - postanawia się, co następuje:
1. Ustala się ceny detaliczne wódki czystej produkowanej przez PPS "Polmos" Warszawa - Wytwórnia Wódek w Stalowej Woli, w następującej wysokości:
Lp.Moc %Nazwa WyrobuCena detaliczna w zł za butelkę o pojemności
0,75 l0,5 l0,25 l
123456
139Wódka czysta o nazwie: "Victory Vodka"108.000,-71.500,-38.500,-
2. Ceny detaliczne wyrobów spirytusowych, o których mowa w ust. 1 mogą być stosowane pod warunkiem, że producent zamieści na butelce informację, iż jest to produkt wytworzony w Polsce.
3. Ceny wymienione w ust. 1 decyzji uzupełniają wykaz urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej, zatwierdzonych decyzją Nr PDC/8/94 Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia urzędowych cen detalicznych wyrobów spirytusowych produkcji krajowej, opublikowany w formie odrębnego wydawnictwa.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.