Uruchomienie pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal oraz wprowadzenia wzoru regulaminu korzystania z tych miejsc.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.12.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2020 r.

DECYZJA Nr 155
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie uruchomienia pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal oraz wprowadzenia wzoru regulaminu korzystania z tych miejsc

ZE.715.1.15.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - mając na względzie, że:

1.
Lasy pełnią wiele funkcji, w tym społeczną
2.
Następują zmiany w sposobie korzystania z lasów przez rekreantów i turystów
3.
Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom społecznym musi odbywać się w sposób kontrolowany i bezpieczny dla użytkowników i dla ochrony przyrody, bez uszczerbku dla prowadzonej gospodarki leśnej

- postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  3
 Pilotaż zostanie przeprowadzony w okresie od 21 listopada 2019 r. do 29 stycznia 2021 r.
2. 
Celem pilotażu jest zbadanie, czy przyjęty w założeniach sposób wyznaczenia i korzystania z wybranych obszarów leśnych przeznaczonych na uprawianie surwiwalu i bushcraftu jest prawidłowy, a także czy stan obszarów uległ zmianie pod wpływem tych aktywności.
§  2. 
1. 
Pilotaż pozwoli na zbadanie zachowań użytkowników, przestrzegania zapisów regulaminu, a także jakości komunikacji pomiędzy użytkownikami a gospodarzami terenu.
2. 
Zobowiązuję nadleśniczych z obszarów objętych leśnymi kompleksami promocyjnymi do wytyczenia i wprowadzenia zarządzeniem obszarów pilotażowych będących w ich zarządzie, przy zachowaniu terminów zawartych w § 1 ust. 1.
3. 
Wprowadzam do stosowania regulamin obszarów pilotażowych, który będzie rozpropagowany m.in. wśród społeczności związanej z bushcraftem i surwiwalem, w szczególności poprzez media społecznościowe, stronę główną Lasów Państwowych oraz strony internetowe nadleśnictw biorących udział w pilotażu.
4. 
Pilotaż powinien być przeprowadzony z udziałem koordynatorów ds. udostępniania lasu w RDLP, koordynatorów ds. leśnych kompleksów promocyjnych w RDLP oraz osób mających w zakresie swoich obowiązków obsługę medialną w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR REGULAMINU korzystania z obszarów pilotażowych

Miło nam powitać Cię w lesie zarządzanym przez Lasy Państwowe.

To obszar pilotażowy, na którym odbywa się testowanie miejsc przeznaczonych w szczególności dla miłośników bushcraftu i surwiwalu.

Zanim oddasz się relaksowi na łonie natury, przeczytaj, proszę,

zasady korzystania z udostępnionych na ten cel terenów.

Ufamy, że pozostawisz to miejsce bez śladu swojej obecności.

Nie jesteś jedynym, który korzysta z tego miejsca.

Miłego obcowania z lasem!

1.
Gospodarzem terenu jest nadleśniczy Nadleśnictwa [...].
2.
Obszar pilotażowy oznaczony jest na mapie [tu lokalizacja mapy], a w terenie wyznaczają go słupki oddziałowe o numerach [...].
3.
Możesz tutaj bezpłatnie odpocząć, lecz pamiętaj: bez względu na to, jakiego wyposażenia używasz do wypoczynku, nie może on niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego.
4.
Możliwe jest nocowanie w jednym miejscu maksymalnie 4 osób przez nie dłużej niż 2 noce z rzędu. Każdy nocleg należy zgłosić mailowo na adres właściwego nadleśnictwa nie później niż w dniu noclegu. Powyżej ustalonego limitu wymagana jest zgoda właściwego nadleśniczego.
5.
Jeśli zamierzasz nocować w lesie, rekomendujemy użycie własnego hamaka, tarpa, a w wypadku rozbicia namiotu, pamiętaj, żeby robić to na trwałej, twardej nawierzchni, bez szkody dla runa leśnego i bez rozgarniania ściółki leśnej.
6.
Zanim wyruszysz do lasu, sprawdź na mapie zakazów wstępu do lasu, czy nie został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego.
7.
Sprawdzaj prognozy pogody dla obszaru, na którym przebywasz. W razie ostrzeżeń przed silnymi wiatrami i burzami, w trosce o swoje bezpieczeństwo, koniecznie zrezygnuj z pobytu w lesie.
8.
Pamiętaj, że używanie otwartego ognia w lesie jest bezwzględnie zabronione.
9.
Rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Jeśli zależy Ci na rozpaleniu ognia, zaplanuj wycieczkę tak, aby uwzględniała miejsca do tego przeznaczone. Informację o takich miejscach możesz uzyskać w miejscowym nadleśnictwie.
10.
Nie wjeżdżaj do lasu pojazdem silnikowym, zaprzęgowym ani motorowerem. Jeśli przyjechałeś samochodem, pamiętaj, żeby pozostawić go na pobliskim parkingu leśnym lub innym miejscu do tego wyznaczonym.
11.
Możesz pozyskiwać na własny użytek owoce, grzyby i zioła. Zanim je pozyskasz, upewnij się, że są jadalne i nie podlegają ochronie gatunkowej oraz że nie znajdujesz się w oznakowanym miejscu, w którym zbiór płodów runa leśnego jest zabroniony.
12.
Weź z domu worek na odpadki i zabierz je ze sobą. W środku lasu nie znajdziesz kosza na śmieci.
13.
Zachęcamy Cię, abyś do przechowywania przyniesionych do lasu posiłków i napojów używał pudełek i butelek wielokrotnego użytku.
14.
Nie wyrzucaj pozostałości jedzenia, które przyniosłeś ze sobą. Mogą one zaszkodzić dziko żyjącym zwierzętom.
15.
Załatwiając potrzeby fizjologiczne, zatrzyj po sobie ślady. Ogranicz używanie środków higieny osobistej ingerujących w środowisko naturalne, np. chusteczek nawilżanych.
16.
Jeśli zabierasz na wyprawę swojego pupila, pamiętaj, żeby trzymać go cały czas na smyczy.
17.
W trosce o bezpieczeństwo swoje i dzikich zwierząt zachowaj odpowiedni dystans. Nie podchodź do nich i nie próbuj ich karmić.
18.
W razie zagrożenia zdrowia znajdź najbliższy słupek oddziałowy i podaj osobom przyjmującym zgłoszenie numery, które są na nim widoczne.
19.
Pamiętaj, że nie jesteś jedynym gościem lasu. Zachowaj ciszę.
20.
Zależy nam na Twojej opinii na temat pobytu w lesie. Podziel się swoimi wrażeniami. Specjalnie do tego celu przygotowaliśmy formularz ankietowy, dostępny tu [adres mailowy nadleśnictwa].
21.
W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Nadleśnictwem [...].

Dane kontaktowe:

* www [...]

* tel. [...]

* e-mail [...]

[...] - wypełnia nadleśnictwo.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 decyzji nr 107 z dnia 25 września 2020 r. (B.I.LP.2020.11.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 września 2020 r.