Upoważnienie dowódców jednostek wojskowych do udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne. - OpenLEX

Upoważnienie dowódców jednostek wojskowych do udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.18.198

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 396/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie upoważnienia dowódców jednostek wojskowych do udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia SG WP

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 1520) ustalam, co następuje:

1.
Upoważniam niżej wymienionych dowódców jednostek wojskowych do udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne dla potrzeb wojskowych komisji lekarskich:
1)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 1515 w Bydgoszczy;
2)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 3823 w Dęblinie;
3)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 1479 w Gdyni;
4)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 3959 w Gliwicach;
5)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 1237 w Legionowie;
6)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 4474 w Łodzi;
7)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 2117 w Kołobrzegu;
8)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 4018 w Krakowie;
9)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 1106 w Olsztynie;
10)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 1947 w Przemyślu;
11)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 2492 w Szczecinie;
12)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 2063 w Warszawie;
13)
Dowódcę Jednostki Wojskowej 4198 w Warszawie;
14)
Dowódcę 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu;
15)
Kierownika 20 Rejonowych Warsztatów Technicznych w Lublinie;
16)
Komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce;
17)
Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu;
18)
Komendanta Garnizonu Wrocław;
19)
Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Bemowie Piskim.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.