Upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2019.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się informację o upoważnieniach do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r" stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UPOWAŻNIENIACH DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR, w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
1234567
1.UU 1/20192019-06-062022-06-11PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublinul. Pancemiaków 4 B, 20-331 Lublinliczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,5; 1 i 2 - legalizacja ponowna