Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2018.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się informację o zmianach w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O ZMIANACH W DECYZJACH O UPOWAŻNIENIU DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR, DOKONANYCH

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNumer zmienionej decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
12345678
1.ZU

1/2018

2018-01-252021-02-23UU

3/2012

Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" Spółka Akcyjna

ul. Łukasińskiego 26,

58-100 Świdnica

ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnicaliczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,5; 1 i 2 - legalizacja ponowna