Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2008.1.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się informację o udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., upoważnieniach do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR UPOWAŻNIENIACH DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
1234567
1.UU

12/2007

2007-10-192010-10-18Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DiP" Elżbieta Dziakiewicz, Jerzy Dziakiewicz, Marek Pietkiewicz Sp. J.

ul. Budziszyńska 34,

70-023 Szczecin

ul. Podmiejska 17,

66-400 Gorzów Wielkopolski

tachografy samochodowe legalizacja ponowna
2.UU

13/2007

2007-11-202010-11-19ENERGETYKA KALISKA LICZNIKI I INATALACJE Sp. z o. o.,

Al. Wojska Polskiego 35,

62-800 Kalisz

Al. Wojska Polskiego 35,

62-800 Kalisz

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,5; 1; 2 legalizacja ponowna
3.UU

14/2007

2007-11-202010-11-19ENERGETYKA KALISKA LICZNIKI I INATALACJE Sp. z o. o.,

Al. Wojska Polskiego 35,

62-800 Kalisz

Al. Wojska Polskiego 35,

62-800 Kalisz

liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,5; 1; 2 legalizacja pierwotna
4.UU

15/2007

2007-12-032010-12-03"LONTEX" Londzin Piotr

ul. Legionów 88 b,

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Batorego 20,

34-100 Wadowice

tachografy samochodowe legalizacja ponowna