Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2007.4.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 listopada 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się informację o udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r., upoważnieniach do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR UPOWAŻNIENIACH DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.
Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
1234567
1.UU 9/20072007-07-312010-07-31TACHO-SERWIS Teresa Kita

32-540 Trzebinia,

ul. Piłsudskiego 103 A

32-540 Trzebinia,

ul. Piłsudskiego 103 A

tachografy samochodowe legalizacja ponowna
2.UU 10/20072007-08-082010-08-08Bogumiła Mieczkowska Zakład Usług Wielobranżowych "BOGAMET"

89-100 Nakło nad Notecią Trzeciewnica,

ul. Powstańców Wielkopolskich 13

86-065 Łochowo

Lisi Ogon,

ul. Szczecińska 15-19

tachografy samochodowe legalizacja ponowna
3.UU 11/20072007-08-232010-08-23Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe "AWAT" Sp. z o. o. 01-476 Warszawa, ul. Kaliskiego 901-476 Warszawa,

ul. Kaliskiego 9

analizatory wydechu legalizacja ponowna