Upoważnienia do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielone w okresie od dnia 1 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2007.1.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie upoważnień do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych udzielonych w okresie od dnia 1 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktach prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się informację o udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w okresie od dnia 1 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. upoważnieniach do legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR UPOWAŻNIENIACH DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH W OKRESIE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2006 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.

Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiData ważności decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
1234567
1.UU 21/20062006-10-092009-10-09AUTO-METER LABORATORIUM

Marek Kołodziejczyk

76-024 Świeszyno,

Niekłonice 7 B

85-831 Bydgoszcz

ul. Toruńska 145 B

tachografy samochodowe, ponowna
2.UU 22/20062006-10-092009-10-09ZS TACHOSERWIS

inż. Zenon Szczepaniak

62-330 Nekla,

ul. Ogrodowa 15

62-330 Nekla,

ul. Ogrodowa 15

tachografy samochodowe, ponowna
3.UU 23/20062006-11-262009-11-26"HAIK" Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością,

62-020 Swarzędz

ul. Kórnicka 27

05-135 Wieliszew,

ul. Niepodległości 2

analizatory spalin samochodowych, ponowna
4.UU 24/20062006-12-272009-12-27Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Nowym Sączu,

33-300 Nowy Sącz,

ul. Wiśniowieckiego 125

33-300 Nowy Sącz

ul. Wiśniowieckiego 125

tachografy samochodowe, ponowna