Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.9

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2013 r.

Komunikat o unieważnieniu pieczęci urzędowych

Unieważnia się niżej wymienione pieczęcie urzędowe utracone w wojsku w 2012 r.:
1. Pieczęć urzędowa okrągła o średnicy Ø 36 mm, wypukła do tuszu, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "Dowództwo Marynarki Wojennej * Sztab *, cech IX".
2. Pieczęć urzędowa okrągła o średnicy Ø 20 mm, wypukła do tuszu, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis "Jednostka Wojskowa Nr 1106, cecha III".