Dz.Urz.GUM.2018.36

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 891 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1480) ogłasza się informację o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZEZWOLENIACH NA PROWADZENIE WARSZTATU W ZAKRESIE INSTALACJI, W TYM AKTYWACJI, NAPRAW ORAZ SPRAWDZANIA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH, W TYM ICH KALIBRACJI

w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

Lp.Numer decyzjiData decyzjiData ważności decyzjiNr cechyNazwa i adres przedsiębiorcyMiejsce świadczenia usługZakres zezwolenia
12345678
1.UZC

13/2018

2018-07-05czas nieokreślony0499

PL-d

EWO

Ewa Walkowiak-Okupniak, ul. Gołaszyńska 22,

64-600 Oborniki

ul. Gołaszyńska 22, 64-600 Obornikiinstalacja naprawa sprawdzanie
2.UZC

14/2018

2018-08-08czas nieokreślony0500

PL-d

ELMIKO-TACHO MARCIN JUSKOWIAK, ul. Gostyńskie Przedmieście 19 A, 63-140 Dolskul. Gostyńskie Przedmieście 19 A, 63-140 Dolskinstalacja naprawa sprawdzanie
3.UZC

15/2018

2018-08-23czas nieokreślony0501

PL-d

ETB SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mińska 102,

05-306 Jakubów

ul. Mińska 102, 05-306 Jakubówinstalacja naprawa sprawdzanie
4.UZC

16/2018

2018-09-04czas nieokreślony0502

PL-d

STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH - ZBIGNIEW PAŁKA, Mordarka 681,

34-600 Limanowa

Mordarka 681, 34-600 Limanowainstalacja naprawa sprawdzanie