Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2018.34

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

Na podstawie art. 16d ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376, 650, 1338, 1480 i 1669) ogłasza się informację o udzielonych zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych, w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZEZWOLENIACH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE INSTALACJI LUB NAPRAW ORAZ SPRAWDZANIA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM - TACHOGRAFÓW SAMOCHODOWYCH

w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.

grafika