Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.427

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 364/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie uchylenia upoważnienia

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. Uchyla się upoważnienie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2008 r. dla Pana płk. Sławomira Filipczaka Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2008 r. Nr 4, poz. 39.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.