Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 181
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 listopada 2012 r.
uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej "Planu ochrony informacji niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej"

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) ustala się, co następuje:
§  1. Uchyla się decyzję nr Z-62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej "Planu ochrony informacji niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.