Tryb przekazywania do budżetu centralnego dodatkowych opłat za przekroczenie przez przedsiębiorstwa limitów zużycia węgla kamiennego, oleju opałowego oraz koksu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1976.5.10

Akt indywidualny
Wersja od: 10 marca 1976 r.

INSTRUKCJA Nr 9/PD
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 lutego 1976 r.
w sprawie trybu przekazywania do budżetu centralnego dodatkowych opłat za przekroczenie przez przedsiębiorstwa limitów zużycia węgla kamiennego, oleju opałowego oraz koksu.

§  1.
Dodatkowe opłaty za przekroczenie ustalonych na rok 1975 limitów zużycia surowców energetycznych, o których mowa w zarządzeniach Prezesa Rady Ministrów:
1)
nr 5 z dnia 18 stycznia 1975 r. w sprawie limitowania zużycia węgla kamiennego na cele energetyczne oraz przedsięwzięć dla uzyskania jego oszczędności w 1975 r.,
2)
nr 9 z dnia 23 stycznia 1975 r. w sprawie zużycia oleju opałowego w 1975 r.,
3)
nr 12 z dnia 3 lutego 1975 r. w sprawie limitowania zużycia koksu,

- należy przekazywać na rachunek dochodów budżetu centralnego właściwego okręgowego zarządu dochodów państwa i kontroli finansowej (wydziału zamiejscowego) na część i rozdział, w którym przedsiębiorstwo rozlicza się z budżetem, na § 77 "Różne dochody". Dodatkowe opłaty powinny być przekazane do budżetu w terminie do dnia 15 kwietnia 1976 r.

§  2.
Okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej sprawdzą prawidłowość dokonanych rozliczeń z tytułu dodatkowych opłat w toku kontroli źródłowych przeprowadzanych w przedsiębiorstwach.